Lịch sử hình thành và phát triển

– Tiền thân là Công ty Than III, được thành lập ngày 01/07/1980 theo Quyết định số 42 ĐT/TCCB-3 ngày 17/06/1980 của Bộ trưởng Bộ Điện và Than 

– Ngày 19/06/1993: Bộ trưởng Bộ Năng lượng đã thành lập lại và đổi tên Công ty Than III thành Công ty than Nội Địa theo Quyết định số 356NL-TCCB-LĐ 

– Tháng 10/1994: Công ty than Nội Địa được chuyển từ doanh nghiệp trực thuộc Bộ Năng lượng thành đơn vị thành viên của TCT Than Việt Nam 

– Ngày 25/11/2005: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 3883/2005/QĐ-BCN phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty than Nội Địa thành Công ty TNHH MTV than Nội Địa, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con 

– Ngày 01/01/2006: Công ty TNHH MTV than Nội Địa chính thức hoạt động theo mô hình quản lý mới 

– Ngày 08/11/2006: Công ty TNHH MTV than Nội Địa được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV 

– Ngày 13/12/2010: Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 6568/QĐ-BCT thành lập Công ty mẹ – TCT Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin 

– Ngày 01/01/2011: TCT Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin chính thức hoạt động. 

– Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – Vinacomin thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được cổ phần hóa theo Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ thành Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con. 

– Ngày 01/10/2015: TCT Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN