Liên hệ

Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV- CTCP

Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: (+8424 ).36647515 – Fax: (+8424).36647493

Email: info@cmv.vn

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN