Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành

Phát huy truyền thống kỷ luật đồng tâm của người thợ mỏ, 40 năm qua Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV– CTCP luôn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực “kinh doanh đa ngành trên nền sản xuất than”. Đó là nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp mang đậm sắc thái vùng miền; thắm tình đoàn kết công nông; sâu nặng tình thương yêu giai cấp; góp phần phát triển kinh tế địa phương nơi Tổng Công ty có đơn vị hoạt động.

Năm 2019, là năm đánh dấu sự tăng trưởng của các đơn vị khối sản xuất kinh doanh ngoài than, các Công ty sản xuất xi măng đã sản xuất, tiêu thụ đạt và vượt công suất thiết kế, lợi nhuận trước thuế đạt trên 110 tỷ đồng, các đơn vị cơ khí dịch vụ có mức tăng trưởng khá và trả cổ tức từ 10% -:- 15% . Kết quả này tiếp tục khẳng định việc phát triển đúng hướng của Tổng công ty sau 40 năm xây dựng và phát triển.

Ngược dòng lịch sử

Công ty Than III (Tiền thân của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP ngày nay) được thành lập ngày 01/7/1980, theo Quyết định số 42-ĐT/TCCB ngày 17/6/1980 của Bộ trưởng Bộ Điện và Than với mục tiêu tổ chức lại lực lượng sản xuất, xây dựng ngành Than phát triển, thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước giao phó: “Khai thác thật nhiều than cho Tổ quốc phục vụ xây dựng đất nước”.

Được thành lập trên cơ sở hợp nhất Mỏ than Bắc Thái (gồm mỏ than Khánh Hòa, công trường than Núi Hồng, xưởng cơ khí mỏ tại Cù Vân – Đại Từ) và Công ty xây lắp I Đông Anh. Ngày 1/8/1980 Bộ quyết định thành lập mỏ than Núi Hồng sau đó chuyển mỏ than Khe Bố (Nghệ An) và Mỏ than Nông Sơn (Quảng Nam) từ Tổng công ty cung ứng than về trực thuộc Công ty than III. Cơ sở vật chất của Công ty ngày đầu thành lập còn nghèo, tài nguyên hạn hẹp, các đơn vị hoạt động trên địa bàn 08 tỉnh thành; điều kiện thông tin liên lạc lạc hậu. Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.

Năm 1983, Công ty than III tiếp nhận mỏ than Làng Cẩm từ Công ty gang thép Thái Nguyên để đầu tư phát triển. Cuối năm 1986, Bộ Năng lượng quyết định chuyển Mỏ than Na Dương (Lạng Sơn) từ Công ty than Hòn Gai về trực thuộc Công ty Than III. Năm 1987 Bộ điều chuyển Công ty phục vụ đời sống (Hải Phòng) đang trực thuộc bộ về trực thuộc Công ty than III.

Trong các năm 1988-1990 nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, Công ty than III đã phải đối mặt với những thách thức to lớn; than khai thác chưa nhiều nhưng bán rất chậm, tồn kho cao, hàng nghìn người thiếu việc làm phải nghỉ luân phiên, nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 176 của Hội đồng Bộ trưởng. Ban lãnh đạo công ty đứng đầu là cố Giám đốc đầu tiên Nguyễn Châu đã chèo lái vững vàng đưa con thuyền than III vượt qua thác ghềnh, thoát hiểm.

Giai đoạn năm 1980-1990, Công ty có 22 đơn vị trực thuộc và được tổ chức quản lý hoạt động theo Điều lệ Liên hiệp các xí nghiệp tự nguyện. Các đơn vị trực thuộc Công ty có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập.

Đứng trước cơ chế thị trường đòi hỏi phải có sự thay đổi hình thức tổ chức và quản lý sản xuất của Công ty than III cho phù hợp, Bộ Năng lượng đã có quyết định số 506 NL/TCCB-LĐ ngày 04/10/1991 và Quyết định số 393 NL/TCCB-LĐ ngày 19/08/1992 chuyển phương thức tổ chức quản lý của Công ty Than III từ hình thức liên hiệp các xí nghiệp (tự nguyện) sang mô hình tổ chức Liên hiệp các xí nghiệp đặc thù.

Thực hiện Nghị định số 388/NĐ- HĐBT ngày 19/06/1993 của Hội đồng Bộ trưởng. Bộ Năng Lượng ban hành Quyết định số 356 NL/TCCB-LĐ1 ngày 09/06/1993  về việc thành lập lại và đổi tên Công ty Than III thành Công ty Than Nội Địa. Với tổ chức mới, Công ty Than Nội Địa là doanh nghiệp Nhà nước, có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập.

Thực hiện Quyết định số 199/2005/QĐ-TTg ngày 08/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Công ty mẹ-Tập đoàn Than Việt Nam. Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 3883/2005/QĐ-BCN ngày 25/11/2005 chuyển đổi Công ty Than Nội Địa thành Công ty TNHH một thành viên Than Nội Địa, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con kể từ ngày  01/01/2006.

Theo quyết định số 2460/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2006 của Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam: Công ty TNHH một thành viên Than Nội Địa được đổi tên thành công ty TNHH một thành viên Công nghiệp mỏ Việt Bắc – TKV

Ngày 13/12/2010, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 6568/QĐ-BCT về việc Thành lập Công ty mẹ – Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin.

Ngày 26/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 132/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin và Tổng công ty đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 01/10/2015 với vốn điều lệ là 1.050 tỷ đồng. Sự kiện này mở ra một thời kỳ phát triển mới, bền vững của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Phát huy nội lực, đoàn kết, đổi mới

Với tài nguyên hạn hẹp được giao, điều kiện sản xuất, nội lực của Công ty hạn chế. Lãnh đạo công ty đã nhận thấy rõ: Để tồn tại và phát triển, Công ty không thể chỉ sản xuất than mà phải tổ chức kinh doanh đa ngành nghề, tìm thêm sản phẩm mới, tạo đủ việc làm, ổn định cuộc sống cho người lao động. Đó là nhân tố quan trọng, then chốt đảm bảo cho công ty tồn tại và phát triển bền vững, vì vậy định hướng: “Kinh doanh đa ngành trên nền sản xuất than” đã được lãnh đạo Công ty lựa chọn, đúc kết và trở thành chiến lược kinh doanh, phát triển của Công ty.

Nhìn lại những năm đầu mới thành lập, Công ty có tới gần 10.000 lao động, phần đông là lao động nghề xây lắp, tay nghề thấp. Các mỏ than của Công ty sản lượng nhỏ, thiết bị khai thác lạc hậu; một số mỏ không có điện lưới quốc gia phải dùng điện máy phát cục bộ để sản xuất và sinh hoạt như mỏ than Nông Sơn, mỏ than Khe Bố. Năng suất lao động thấp, đời sống CBCNV rất khó khăn.

Sản lượng than hàng năm giai đoạn 1980-1990 của Công ty chỉ đạt khoảng 300.000 đến 400.000 tấn/năm. Doanh thu sản xuất than chiếm tỷ trọng chỉ bằng 1/3 doanh thu toàn Công ty. Lao động chủ yếu thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, kinh doanh các ngành nghề như vận tải, cơ khí sửa chữa, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác cát sỏi và chế biến gỗ, lâm sản.

Để tồn tại và phát triển, Công ty đã nhiều năm nỗ lực sắp xếp đổi mới cơ cấu lao động, hợp lý hóa tổ chức quản lý sản xuất, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện kinh doanh của từng thời kỳ.

      Mỗi một chặng đường phát triển, mỗi một lần chuyển đổi tổ chức quản lý là mỗi lần đội ngũ CBCNV Tổng Công ty đứng trước thách thức mới. Tất cả phải xác định trước câu hỏi lớn: “Đổi mới để tồn tại, phát triển hay trì trệ, tụt hậu”. CBCNV Tổng Công ty đã trả lời câu hỏi đó bằng quyết tâm đổi mới, xây dựng Tổng công ty phát triển và trưởng thành.

          Đến nay, số lao động của Tổng Công ty đã được cơ cấu lại với gần 4.000 người có trình độ quản lý, tay nghề kỹ thuật, nghiệp vụ cao và được đầu tư trang bị nhiều thiết bị sản xuất hiện đại. Trong 40 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty đã sản xuất và tiêu thụ gần 37,1 triệu tấn than; bóc 213,7 triệu m3 đất đá; sản xuất và tiêu thụ: 23,2 triệu tấn xi măng, 48,5 triệu m2 lưới thép lót nóc lò, 325 triệu vỏ bao xi măng; tổng doanh thu đạt 58.928 tỷ đồng.

          Từ năm 2015 – 2019 Tổng công ty đã sản xuất và tiêu thụ được 8,1 triệu tấn than, bóc đất đá đạt 51,7 triệu m3, Sản xuất và tiêu thụ xi măng đạt 11,2 triệu tấn, doanh thu đạt 22.178 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.797 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.065 tỷ đồng, tiền lương bình quân của người lao động đạt đạt 8.300.000 đồng/người/tháng

              Hội nhập và phát triển

Với tinh thần quyết tâm đổi mới để phát triển, chuẩn bị mọi nguồn lực để hội nhập sâu rộng với thế giới, trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ đầu tư theo chiều sâu, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tối đa hoá các khoản lợi nhuận, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tăng cổ tức cho các cổ đông và đóng góp cho ngân sách Nhà nước với mục tiêu “ An toàn – Hiệu quả – Phát triển”. Tổng công ty sẽ sản xuất than đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện Na Dương, Cao Ngạn, các nhà máy sản xuất xi măng và nhu cầu của các hộ tiêu thụ khác, nâng công suất tại mỏ than Na Dương lên 1,2 triệu tấn than/năm để cấp than cho nhà máy nhiệt điện Na Dương 2, thực hiện đầu tư để khai thác than lộ thiên phần sâu mỏ Núi Hồng với công suất 500.000 tấn/năm, đầu tư khai thác than hầm lò phần sâu mỏ Khánh Hòa với công suất trên 800.000 tấn/năm. Đối với sản phẩm xi măng, Tổng công ty sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu để nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 3 triệu tấn xi măng/năm trong những năm tới.

             Trong những năm qua, Tổng Công ty đã xây dựng được một đội ngũ Công nhân, viên chức tận tâm với công việc, chịu khó học hỏi nắm bắt những kiến thức mới và công nghệ mới để sản xuất kinh doanh hiệu quả. Một đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có tư duy sắc bén, hành động kiên quyết, quản lý giỏi, kiên định trước khó khăn, chấp hành tốt pháp luật, đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ. Họ là những người biết khơi dậy lòng tự tin, biết phát động nguồn sức mạnh tiềm tàng của toàn Tổng công ty, biết nhìn xa trông rộng để đưa Tổng công ty vượt qua khó khăn giành thắng lợi trong mọi tình huống kinh doanh.

Với những đóng góp đáng trân trọng của Tập thể người lao động trong Tổng công ty 40 năm qua; Công ty Than III, Công ty Than Nội Địa, Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc- TKV và nay là Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý đó là: Đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2005, Huân chương Độc lập hạng Ba  năm 2006, Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2015.

Nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty trong những năm tới là: Quản trị tài nguyên và chi phí sản xuất thật tốt để có lợi nhuận cao, thực hiện thành công các dự án đầu tư trọng điểm, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của Tổng công ty để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và hội nhập Quốc tế.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình kinh tế và chính trị trên thế giới dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Tổng Công ty gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh song với tinh thần kỷ luật và đồng tâm của những người thợ mỏ, thực hiện đầu tư theo chiều sâu, đẩy mạnh  áp dụng khoa học công nghệ, tiếp tục hoàn thiện và đổi mới quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, xây dựng Tổng Công ty ngày một phát triển bền vững, xứng đáng với danh hiệu của đơn vị anh hùng lao động, xứng đáng với các thế hệ cha anh cán bộ công nhân đi trước đã dầy công xây dựng, vun đắp nên truyền thống vẻ vang của Tổng công ty.

Ông Trần Hải Bình Bí thư đảng ủy – Tổng Giám Đốc Tổng công ty

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN