Tin tổng hợp

Tạm hoãn họp ĐHĐCĐ năm 2020

Tạm hoãn họp ĐHĐCĐ năm 2020Tải xuống

Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến, sử dụng than, khoáng sản và dầu khí”

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học hàng năm, ngày 10/8/2019, Hội KHCN Mỏ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học tại Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hội thảo năm nay được tổ chức với chủ đề: “Bảo vệ môi trong trong khai thác, chế biến, sử dụng than, khoáng sản và dầu khí”. Tham dự ...

Công tác quản lý lao động và tiền lương, kết quả đã đạt được và mục tiêu trước mắt cần thực hiện

Tại Hội nghị tổng kết công tác khoán kinh tế tổng hợp năm 2013 và sơ kết 5 tháng đầu năm 2014, Cử nhân Phạm Thị Xướng – Trưởng phòng LĐTL có trình bày bản báo cáo về chủ đề quản lý lao động, tiền lương, đồng thời nêu lên những mục tiêu biện pháp thực hiện nhiệm vụ những ...

Khí hóa than ngầm: Thử nghiệm và những kết quả

Hiện nay, việc tìm kiếm những giải pháp đối phó với sự biến đổi khí hậu là một trong những hoạt động quan trọng nhất trên thế giới. Theo quan điểm chuyên môn, vấn đề này có thể được giải quyết bằng nhiều giải pháp như: cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng; sử dụng những nguồn năng lượng thay ...

Thông tin hóa mỏ: Từ số hóa đến mỏ thông minh

1. GIỚI THIỆU CHUNGCùng với sự phát triển của ngành khoa học máy tính và các công nghệ thông tin trong không gian, các nhà công nghệ và hoạch định chính sách đã thiết lập mô hình mỏ số hóa (Digital Mine) trong ngành khai thác than. Khái niệm khai thác số hóa đề cập đến hệ thống thông tin ...

Biện pháp hạn chế khắc phục sự cố, nâng cao công suất sử dụng thiết bị

Tại Hội nghị Tổng kết công tác kỹ thuật và đầu tư xây dựng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Kỹ sư Nguyễn Sóng Gió- Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều- VVMI đã có bài phát biểu tham luận về: Biện pháp hạn chế khắc phục sự cố, nâng cao công suất sử ...

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN