Tin tổng hợp

Chi bộ kỹ thuật I tổ chức kễ kết nạp đảng viên mới

          Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Sau quá trình nỗ lực, phấn đấu của bản thân, được sự giúp đỡ của tổ chức Đảng, ...

Ban Thường vụ Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam đến làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP

Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ngày 03/12 tại văn phòng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, đoàn công tác Ban Thường vụ Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, do đồng chí Đặng ...

Vinacomin – Viet Bac Mining Industry Holding Corp.: 40 Years of Solid Development

https://vccinews.com/news/40910/vinacomin-viet-bac-mining-industry-holding-corp-40-years-of-solid-development.html

Công tác cán bộ trong xây dựng Đảng – Công tác lựa chọn nhân sự từ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB -VVMI BÀI DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2020 Họ và tên người dự thi: Phạm Đức Khiêm Sinh ngày: 05/8/1968 Chức vụ: Bí thư Đảng bộ bộ phận Sinh hoạt tại Chi bộ: Nghiệp vụ I Như chúng ta đã biết, trong bất cứ ...

105 triệu cổ phiếu Tổng công ty mỏ Việt Bắc TKV- CTCP chính thức niêm yết cổ phiếu tại HNX.

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP là doanh nghiệp thứ 7 niêm yết trên HNX trong năm 2020, nâng tổng số doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX là 353 công ty với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 144.670 tỷ đồng tính theo mệnh giá.Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP ...

Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2020 Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT MVB QUY III NAM 2020-TCT CNM VIET BAC TKV-CTCPTải xuống BAO CAO TAI CHINH QUY III NAM 2020 CONG TY ME-TCT CNM VIET BAC TKV-CTCPTải xuống 2176-CMV-KTTKTC_1 GIAI TRINI NGUYEN NHAN LOI NHUAN SAU THUE QUY III.2020 MVBTải xuống

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN