Sản xuất, chế biến, kinh doanh than

Trải qua gần 40 xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc đã xác định sản xuất, chế biến và kinh doanh than là một trong lĩnh vực hoạt động trọng yếu của Tổng Công ty. Mặc dù trong những ngày đầu, việc khai thác, chế biến và kinh doanh than còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn do trình độ tay nghề, yếu tố về địa hình… Song với tinh thần lao động của người thợ mỏ, vươn lên từ khó khăn, dựa vào sức mình là chính và đặc biệt không thể thiếu tinh thần “Kỷ luật – Đồng tâm” rất đáng tự hào của truyền thống người thợ mỏ. Sản xuất, chế biến và kinh doanh than trở thành thế mạnh hàng đầu của Tổng Công ty với sản lượng lên trên 2 triệu tấn/năm. 

Ba đơn vị thành viên trong lĩnh vực sản xuất và chế biến than là Công ty Than Khánh Hòa, Na Dương, và Núi Hồng đảm bảo cung ứng đủ nguồn nhiên liệu than cho khách hàng là các đơn vị nhiệt điện Na Dương; Cao Ngạn và An Khánh. Trong những năm tới, Tổng Công ty chủ trương mở rộng tối đa diện khai thác than lộ thiên, lập dự án khai thác than hầm lò sâu tại Công ty Than Khánh Hòa; mở rộng, nâng công suất tại mỏ than Na Dương ở cả ba mỏ than nhằm tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao cổ tức cho các cổ đông của Tổng Công ty.

Nhờ lợi thế về kinh nghiệm, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cần cù, tay nghề cao, Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc tin tưởng sản xuất, chế biến và kinh doanh than sẽ tiếp tục phát triển và làm nền tảng vững chắc để mở rộng và phát triển các lĩnh vực, ngành nghề khác trong tương lai.

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN