Đoàn Thanh niên Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 72 KĐ/ĐTNTKV ngày 20/11/2020 của Ban thường vụ Đoàn thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

          Ngày 07/01/2021, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Lê Chí Lộc – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Đông – Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty trình bầy báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, Đoàn thanh niên Tổng công ty đã được kiện toàn lại theo đúng mô hình của Đảng bộ Tổng công ty. Đặc biệt trong năm 2020, Đoàn thanh niên Tổng công ty đã tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ các cơ sở Đoàn trực thuộc và Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Đoàn thanh niên Tổng công ty và góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên TKV lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Nguyễn Văn Đông – Bí thư ĐTN Tổng công ty trình bầy báo cáo

Năm 2020, Đoàn thanh niên Tổng công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên đặc biệt là công tác giáo dục cho Đoàn viên thanh niên và thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn theo chỉ đạo của Đoàn thanh niên TKV và Đảng ủy Tổng công ty, cụ thể như: chương trình hiến máu tình nguyện với 18 đoàn viên thanh niên tham gia, thăm hỏi các CBCNV là thương binh, con Thương binh – Liệt sỹ nhân kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7; Ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần vào hoàn thành kế hoạch SXKD tại đơn vị và của Tổng công ty.

Để ghi nhận những kết quả đó Đoàn thanh niên Tổng công ty được Đoàn thanh niên TKV tặng Giấy khen là đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo để quyết tâm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.

Đ/c Vũ Minh Tân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Minh Tân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã biểu dương kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng công ty đã đạt được trong năm 2020, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra hạn chế và các nhiệm vụ Đoàn thanh niên Tổng công ty cần khắc phục và thực hiện trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Năm 2021, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng công ty cũng như Tập đoàn TKV, Ban chấp hành ĐTN Tổng công ty đã xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 với những mục tiêu chính như: Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước và học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên. 100% đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, không có đoàn viên nào không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị thi hành kỷ luật. Trong năm có từ 3 đến 5 đồng chí đoàn viên thanh niên được kết nạp Đảng. Phấn đấu năm 2021 có ít nhất 03 công trình, phần việc thanh niên, 10 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị. Có từ 1-3 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Tổng công ty. Phấn đấu năm 2021 Đoàn thanh niên Tổng công ty được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

     (Ban chấp hành Đoàn thanh niên Tổng công ty và Ban chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc)

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN