Đại hội Đoàn thanh niên Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP nhiệm kỳ 2017 – 2019

Tham dự Đại hội có đồng chí Đặng Quang Hải, Uỷ viên BCH Thành đoàn Hà Nội – Bí thư Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội; đồng chí Nguyễn Trường Khang, Phó Bí thư Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội; đồng chí Vũ Đình Lên, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; các đồng chí là Trưởng các phòng Kỹ thuật, nghiệp vụ Tổng Công ty và 34 đoàn viên thanh niên Tổng Công ty.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tình nguyện, sáng tạo thi đua lao động, sản xuất góp phần xây dựng Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP phát triển vững mạnh toàn diện”, BCH ĐTN Tổng Công ty đã xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2019 là tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh niên phát triển toàn diện. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Tổng Công ty, tự hào và giữ vững danh hiệu đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, để đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững của Tổng Công ty, của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, của Bộ Công Thương và của Thủ đô Hà Nội.

Đại hội đã thống nhất, lựa chọn bầu ra 3 đồng chí trong BCH ĐTN Tổng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2019. BCH nhiệm kỳ mới quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác đoàn, phong trào thanh thiếu niên toàn Tổng Công ty trong nhiệm kỳ mới.
Theo cmv.vn

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN