Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 12/5/ 2020, tại số 01 – Phan Đình Giót – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, được diễn ra trong không khí toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty đang tích cực thi đua lao động sản xuất để lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Minh Chuẩn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV; đồng chí Phạm Văn Mật – Ủy viên BTV, Thành viên Hội đồng thành viên –TKV; đại diện các ban xây dựng Đảng: Tổ chức, Tuyên giáo, UBKT và Chánh văn phòng Đảng ủy TKV. Đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội có đồng chí Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy và các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội.

          Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP hiện có 77 đảng viên sinh hoạt tại 06 chi bộ và chiếm gần 82,7% tổng số cán bộ, nhân viên của cơ quan Tổng công ty.

Đồng chí : Trần Hải Bình bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày báo chính trị của Đảng ủy khóa XIII trình Đại hội đại biểu Tổng công ty khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm  kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Tổng công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát Đảng ủy TKV và Đảng ủy khối công nghiệp Hà Nội. Đảng bộ Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ đã đề ra. Song song với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ chủ chốt và người lao động của Tổng công ty có đủ kiến thức, năng lực, sức khỏe, nhiệt tình cách mạng, từng bước được trẻ hóa và đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Với ý thức trách nhiệm của tập thể, sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động đã tạo ra sức mạnh nội lực để Tổng công ty vượt qua các khó khăn thách thức, ổn định và phát triển.

 Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hầu hết các chỉ tiêu SXKD của Tổng công ty đều có sự tăng trưởng và tăng so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XIII đã đề ra, cụ thể: Năm 2019 sản lượng bóc đất đá đạt 11,44 triệu m3 tăng 24,6% so với năm 2015; Tiêu thụ than năm 2019 đạt 1.689 nghìn tấn tăng 2,43% so với năm 2015; Doanh thu năm 2019 đạt  4.957, tỷ đồng tăng 12,53% so với năm 2015; Nộp ngân sách năm 2019 đạt 726 tỷ đồng tăng 60,98% so với năm 2015; Tiền lương bình quân năm 2019 đạt 10.900 nghìn đồng tăng 59,59% so với năm 2015; Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 399,5 tỷ đồng tăng 245,89% so với năm 2015. Những thành tích đã  đạt được trên là nguồn động viên, khích lệ rất lớn để tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động của Tổng công ty tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết tới 100% cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã kết nạp 12 đảng viên mới, thực hiện chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn theo điều lệ quy định cho các đảng viên hết thời gian dự bị, nhờ vậy đã bổ sung một lực lượng đảng viên trẻ nhằm tăng cường sức mạnh tổ chức Đảng tại Tổng công ty.

Hàng năm Đảng bộ đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác nhận xét đánh giá phân loại đảng viên, phân loại tổ chức cơ sở đảng theo hướng dẫn của Đảng bộ khối công nghiệp Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng công ty liên tục được Đảng bộ khối công nghiệp Hà Nội và Đảng bộ Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam công nhận là Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các chi bộ đều đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, năm 2015 có 2/7 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiện vụ, năm 2016 có 3/7 chi bộ xuất sắc nhiệm vụ, năm 2017 có 4/6 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2018, 2019 có 2/6 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đạt 100%; trong đó số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 13,26%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 71,7%, hoàn thành nhiệm vụ đạt 6,9%, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ Tổng công ty vinh dự có 06 đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Với những thành tích như trên, Tổng công ty là 1 trong 8 đơn vị được Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để phát triển Tổng công ty ở tầm cao mới, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng công ty đã đặt ra những chỉ tiêu như: Phấn đấu hàng năm có trên 70% các Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; có trên 95% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới đạt trên 2%/năm trên tổng số đảng viên; Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các đoàn thể quần chúng đạt vững mạnh. Nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ là lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm, kế hoạch 5 năm 2021-2025 và định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030; đảm bảo đủ việc làm và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động

 Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, và thống nhất mục tiêu tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Phát huy sức mạnh đoàn kết; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đầu tư chiều sâu, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP phát triển bền vững.

Đại hội cũng đã thống nhất các chỉ tiêu SXKD chủ yếu giai đoạn 2020-2025 gồm: Tổng doanh thu đạt 26.680 tỷ đồng, bình quân tăng trên 4%/năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.069 tỷ đồng, bình quân 178,2 tỷ đồng/năm; Chi trả cổ tức bình quân 10%/năm; Nộp ngân sách 2.747 tỷ đồng, bình quân 457,8 tỷ đồng/năm; Tổng sản lượng than tiêu thụ 9,968 triệu tấn, bình quân 1,661 triệu tấn/năm; Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ 14.550 triệu tấn, bình quân 2,425 triệu tấn/năm; Tổng giá trị đầu tư 2.562,6 tỷ đồng, bình quân 427,1 tỷ đồng/năm; Năng suất lao động tăng từ 6-7%/năm; Tiền lương bình quân tăng 5%/năm; Chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động.

Đồng chí: Lê Minh Chuẩn bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Minh Chuẩn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Vệt Nam, đã ghi nhận và biểu dương thành tích mà Đảng bộ Tổng công ty nỗ lực phấn đấu và đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời đồng chí đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại mà Đảng bộ cần khắc phục trong thời gian tới; đồng chí cũng đã chỉ rõ những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ phải tập trung thực hiện để lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty trong thời gian tới. Đặc biệt, đồng chí đã nhấn mạnh: Với những kết quả và thành tích mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cùng với tinh thần “Đoàn  kết – Dân chủ  – Đổi mới – Phát triển”, đề nghị Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, lao động sáng tạo, quyết tâm vượt qua thách thức, khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quết của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XIV đã thông qua, xây dựng Tổng công ty ổn định và phát triển bền vững ở tầm cao mới. Đồng chí cũng tin tưởng Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ lãnh đạo Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí cũng yêu cầu, ngay sau Đại hội này các đồng chí đảng viên là đại biểu về dự Đại hội, với chức năng, nhiệm vụ và cương vị công tác của mình hãy quán triệt sâu sắc, chuyển tải tinh thần cơ bản và quyết tâm của Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tổng công ty, đồng thời có kế hoạch công tác thiết thực để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của toàn Đảng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực.

Ban chấp hành đảng bộ Tổng côn ty khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trần Hải Bình Tổng giám đốc Tổng công ty được Đại hội bầu tái cử giữ chức Bí thư Đảng bộ Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 .

Vân Anh

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN