Đảng ủy

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA CHI BỘ

403-CV-DUTải xuống

BẢN TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7 NĂM 2021

Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 7.2021Tải xuống

Lễ kết nạp đảng viên mới thuộc Chi bộ Kỹ thuật I và Kỹ thuật II

                  Thực hiện Quyết định số 70-QĐ/ĐU, 71-QĐ/ĐU, ngày 13/5/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP; ngày 19/5/2021 Chi bộ kỹ thuật I và kỹ thuật II tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Lê Hữu Huấn và Nguyễn Anh Tú chuyên viên phòng Đầu tư xây ...

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị

                      Ngày 14/04/2021, tại trụ sở Tổng công ty, Đảng bộ Tổng công tyCông nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số kết luận, chỉ thị của Trung ương trong lĩnh vực Tuyên giáo.

Sáng ngày 15/01/2021, tại trụ sở Tổng công ty, Đảng bộ Tổng công tyCông nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; một số kết luận, ...

Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 15/01/2021, Đảng bộ Tổng công tyCông nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, đã long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí: Phạm Xuân Đoán - đảng viên Chi bộ khối Văn phòng - Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực -VVMI.   Toàn cảnh buổi ...

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN