VVMI: Tổ chức Hội nghị sơ kết quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2019

Sáng ngày 22/10/2019, tại trụ sở Văn phòng, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2019. Chủ tịch HĐQT Lê Quang Bình và Bí thư Đảng uỷ – Tổng Giám đốc Tổng công ty Trần Hải Bình đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Tổng công ty trình bày báo cáo


Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã đánh giá toàn diện các mặt hoạt động, nhận diện các khó khăn, thách thức để đồng thuận đưa ra các giải pháp đồng bộ trong việc chỉ đạo, điều hành từ những tháng đầu, quý đầu, nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2019. Kết quả 9 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu chính của Tổng công ty đều đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra, đặc biệt là than nguyên khai sản xuất và than tiêu thụ. Cụ thể, than nguyên khai sản xuất 1 186 334 tấn, bằng 86% KH năm Tập đoàn giao, bằng 85% KH điều hành năm và bằng 103% so với cùng kỳ năm trước. Than tiêu thụ đạt 1 223 390 tấn bằng 80% KH năm Tập đoàn giao, bằng 79% KH điều hành năm và bằng 96% so với cùng kỳ năm trước. Bóc đất đá thực hiện đạt 8 128 268 m3, bằng 75% KH Tập đoàn giao, bằng 75% KH điều hành năm và bằng 107% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất và tiêu thụ xi măng đạt 1 733 838 tấn, bằng 75% KH điều hành năm và bằng 100% so với cùng kỳ năm trước; Tiêu thụ đá các loại thực hiện đạt 1 385 941 tấn, bằng 75% kế hoạch năm và bằng 103% so với cùng kỳ năm trước. Nộp ngân sách nhà nước 531 tỷ đồng bằng 88% kế hoạch năm và bằng 120% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 126,5 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch Tập đoàn giao và bằng 75% kế hoạch điều hành của Tổng công ty. Tiền lương BQ toàn Tổng công ty là: 8 859 000 đồng, bằng 109 % KH năm.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã tiếp tục rà soát hệ thống quản trị nội bộ, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, sửa đổi ban hành các quy chế theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong các khâu khoán quản trị chi phí, trong công tác TĐT thiết bị và điều hành giá bán xi măng. Tổng công ty đã tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá tình hình ứng dụng TĐH, THH đáp ứng thời đại CMCN 4.0 qua đó đã chỉ ra những yếu kém trong triển khai thực hiện, triển khai thực hiện phương án ứng dụng CNTT trong quản lý và lưu trữ tài liệu tại văn phòng Tổng công ty đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai phần mềm quản lý thiết bị tại các đơn vị sản xuất than và xi măng; Tự động hóa hệ thống cung cấp khí nén và bơm nước 03 công ty xi măng; Tự động hóa hệ thống sàng và bơm dập bụi công ty than Khánh Hòa và bơm nước sinh hoạt công ty than Na Dương. Triển khai thí điểm trả lương theo hiệu quả công việc (KPI), hướng dẫn các đơn vị trong Tổng công ty thực hiện đánh giá hiệu quả công việc KPI trong thời gian thí điểm trả lương theo hiệu quả công việc trong toàn Tổng công ty theo chỉ đạo của TKV.
Nhiệm vụ của quý IV/2019, Tổng công ty điều hành sản xuất, tiêu thụ than ở mức cao nhất, phấn đấu cả năm hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất. Các chỉ tiêu chính như sau: Tiêu thụ than: 405 000 tấn phấn đấu cả năm tiêu thụ đạt trên 1 620 000 tấn; Than sạch 378 000 tấn phấn đấu cả năm đạt 1 600 000 tấn; Than nguyên khai 229 600 tấn phấn đấu cả năm đạt 1 410 000 tấn; Đất bóc CBSX: 3 170 000 m3 phấn đấu cả năm đạt trên 11 200 000 m3; Sản xuất và tiêu thụ xi măng 630 000 tấn phấn đấu cả năm đạt trên 2 350 000 tấn; Doanh thu bán hàng 1 287 tỷ đồng phấn đấu cả năm đạt trên 4 800 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt trên 56,2 tỷ đồng, cả năm phấn đấu trên 170 tỷ đồng.
Tiếp đó, Hội nghị đã nghe 06 ý kiến phát biểu tham luận từ đại diện các đơn vị: Công ty CP xi măng Tân Quang, Công ty CP VLXD & KDTH, Công ty CP ĐTXD; Công ty CP Xi măng La Hiên; Công ty than Na Dương, Công ty than Khánh Hòa và 02 ý kiến phát biểu của các đồng chí phó Tổng giám đốc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã nỗ lực đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019. Đồng thời đồng chí đã nêu ra các nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện trong quý IV như sau: Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng và kế hoạch SXKD năm 2020 sát với tình hình thực tế sản xuất; tăng cường quan hệ với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu sản xuất; kiểm soát chắt chẽ công tác mua bán vật tư, quản trị tài nguyên, đất đai; quan tâm công tác quy hoạch cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hải Bình – Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐQT. Triển khai nhiệm vụ quý IV/2019, đồng chí đề nghị các đơn vị tận dụng điều kiện thuận lợi về thị trường, đẩy mạnh sản xuất, chế biến đáp ứng nhu cầu thị trường; mục tiêu phấn đấu cả năm 2019 khối than sản xuất và tiêu thụ trên 1620 ngàn tấn, Khối xi măng sản xuất tiêu thụ trên 2 400 ngàn tấn, các đơn vị khác phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các đơn vị quan tâm công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Lãnh đạo các đơn vị phải thay đổi tư duy quản lý, phương pháp quản trị điều hành, quan tâm triển khai công tác tin học hóa, tự động hóa trong quản lý và sản xuất; công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường quản lý tài chính, kiểm soát dòng tiền, siết chặt quản lý thu nợ, dự trữ vật tư hợp lý, giảm dư nợ vay ngân hàng, để tăng hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính năm 2019 mà Tổng công ty đã giao./.

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN