Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP: Các đơn vị tăng cường tính chủ động, tự chủ

(TN&MT) – Bằng những giải pháp chỉ đạo quyết liệt đến từng đơn vị thanh viên  trực thuộc, trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP có nhiều chuyển biến tích cực. So với kế hoạch năm thì doanh thu đat 52% , trong đó,  doanh thu sản xuất than đạt 54% kế hoạch năm; sản xuất kinh doanh khác đạt 64% kế hoạch năm; Lợi nhuận  đạt 78% và nộp ngân sách đạt 55%.

Hình ảnh hoạt động khai thác than của các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc

Nhìn vào con số 6 tháng đầu năm của Mỏ Việt Bắc cho thấy sự nỗ lực của đội ngũ người lao động trong khi ngành Than đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn trong khai thác, bên cạnh đó các đơn vị sản xuất than cũng gặp khó khăn do thời tiết mưa nhiều… Tiếp đến lĩnh vực sản xuất xi măng gặp khá nhiều khó khăn khi trên địa bàn Thái Nguyên nói riêng và phía Bắc nói chung có khá nhiều các thương hiệu xi măng  mạnh dẫn đến sản lượng tiêu thụ xi măng, clinker giảm so với cùng kỳ….  Tuy nhiên, với từng đơn vị, Tổng công ty có những giải pháp điều hành cụ thể, sát vơi tình hình thực tế và đặc thù của đơn vị nên cơ bản các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao trong  6 tháng đầu năm 2019. Đối với các đơn vị sản xuất than,  trong những tháng đầu năm huy động tối đa các thiết bị một cách hợp lý nhằm phát huy năng suất, giảm chi phí sản xuất, thực hiện đúng các yêu cầu kỹ  thuật để nâng cao hệ số thu hồi than… Các đơn vị sản xuất xi măng tăng cường công tác thị trường, quảng bá thương hiệu, chăm sóc khách hàng… với những giải pháp căn cơ đó mà Xi măng La Hiên, Quán Triều và Tân Quang đã vượt kế hoạch và có lãi….

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và hội nghị người lao động năm 2019

Sản xuất tiêu thu than đạt 58% KH năm Tập đoàn, bằng 57% điều hành năm; Trong đó sản xuất than sạch đạt 59% KH Tập đoàn; sản xuất tiêu thụ xi măng đạt 49% KH năm; Vỏ bao xi măng đạt 40% KH năm; Lưới thép đạt 45% KH năm

Điều ghi nhận đó là mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng không được thuận lợi, nhưng Tổng công ty vẫn tròn vai trách nhiệm xã hội trong bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Tổng công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, coi đây là yếu tố then chốt trong sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định.

Mục tiêu quí III năm 2019, Tổng Công ty sẽ tập trung vào sản xuất tiêu thụ than 350.000 tấn; Đất bóc chuẩn bị sản xuất 2.550.000 m3, đào lò chuẩn bị sản xuất 368 m; Sản xuất và tiêu thụ xi măng 537.500 tấn… Để đạt được mục tiêu quí III và cả năm 2019, Tổng công ty  yêu cầu các đơn vị tăng cường tính chủ động, tự chủ trong công việc, giải quyết các nút thắt về công nghệ, về bán hàng. Đối với 3 đơn vị sản xuất than, cần rà soát toàn bộ dây chuyền, để kịp thời xử lý những bất hợp lý, khai thác tối đã các nguồn lực để đạt sản lượng tiêu thụ theo ké hoạch. Đối với 3 đơn vị sản xuất xi măng cần tổ chức mạng lưới tiêu thụ tốt; hạn chế tối đa các sự cố thiết bị; tiếp tục đẩy mạnh tự động hóa, tin học hóa trong vận hành….  Cùng với đó, Tổng công ty thực hiện lộ trình đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2020, xây dựng kế hoạch dài hạn 5 năm 2021 – 2025 theo nhu cầu thị trường và khả năng sản xuất than, xi măng.

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN