Tổ chức Hội nghị Người lao động Cơ quan Tổng công ty năm 2020

Vừa qua tại Hà Nội, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP đã tổ chức Hội nghị người lao động Cơ quan Tổng công ty năm 2020.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Hải Bình – Bí thư đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng-Chủ tịch công đoàn Tổng công ty; các đồng chí thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các Phó Tổng giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Cơ quan Tổng Công ty.
 

Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị đồng chí Vũ Đình Lên – Phó Tổng Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan đã báo cáo Tổng kết công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Vũ Đình Lên – Phó Tổng Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan trình bày báo cáo

Năm 2019, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp một số khó khăn thời tiết mưa nhiều, diện sản xuất chật hẹp do khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, quy mô nổ mìn nhỏ do khai trường ngày càng mở rộng về khu dân cư. Tuy nhiên với sự đoàn kết nhất trí cao và bằng các biện pháp điều hành quyết liệt, các giải pháp phù hợp, linh hoạt, Tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Với vai trò là bộ máy tham mưu cho Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng như trực tiếp tham gia các công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của Tổng Công ty, khối Văn phòng Cơ quan luôn góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Tổng công ty.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các báo cáo về kết quả hoạt động của Công đoàn Cơ quan Tổng công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019; các ý kiến tham luận của các phòng Kỹ thuật mỏ, Cơ điện – VLXD và Thị trường Vật tư.
Hội nghị đã tiến hành bầu đại biểu đi dự Hội nghị Người lao động Tổng công ty năm 2020 gồm 04 đồng chí và Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 -2022 gồm 03 đông chí.

Đồng chí Trần Hải Bình- Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hải Bình- Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp của CBCNV Cơ quan Tổng công ty trong thực hiện nhiệm vụ, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Tổng công ty đề ra các giải pháp, tháo gỡ các khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD với những kết quả nổi bật năm 2019. Đồng thời đồng chí đã nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong năm 2020 và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện, đó là: CBCNV Cơ quan Tổng công ty cần tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thay đổi tư duy trong quản lý, điều hành; nghiên cứu kỹ các chế độ chính sách của Nhà nước tham mưu kịp thời cho lãnh đạo thực hiện theo đúng quy định. Nắm bắt những thay đổi mới trong cơ chế điều hành năm 2020. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn các đơn vị trong việc chấp hành các quy chế, quy định. Đẩy mạnh việc áp dụng tin học hóa, tự động hóa vào công tác quản lý. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp để xây dựng kế hoạch dài hạn 5 năm 2020 -2025 và chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại hội đảng bộ Tổng công ty.
Hội nghị Người lao động Cơ quan Tổng công ty năm 2020 đã thành công tốt đẹp, tạo động lực cho CNCNV Cơ quan Tổng công ty thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng sản Việt Nam, tiến tới chào mừng Đại hội đảng bộ Tổng công ty lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP./.

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN