Gỡ khó cho các đơn vị áp dụng cơ giới hóa khai thác than

Trước những khó khăn trong việc gia tăng sản lượng khai thác than áp dụng cơ giới hóa tại các mỏ hầm lò, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang tiến hành rà soát, kiểm tra để có cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

Theo TKV, hiện nay, một số đơn vị áp dụng công nghệ khai thác than bằng cơ giới hóa đồng bộ (khấu than bằng máy kết hợp với giàn chống tự hành) gặp nhiều khó khăn. Điển hình như Công ty than Khe Chàm, một số lò chợ cơ giới hóa tại khu vực Khe Chàm III, do điều kiện địa chất phức tạp, lượng nước thoát ra từ vỉa than tăng đột biến, khiến cho năng suất khai thác giảm đáng kể.

Trước thực trạng đó, TKV đang chỉ đạo các ban, các đơn vị tư vấn phối hợp với các đơn vị rà soát các điều kiện thực tế để có quy chế tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, tiếp tục khuyến khích đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong khai thác than hầm lò.

Được biết, năm 2018, TKV xây dựng kế hoạch khai thác trên 22 triệu tấn than hầm lò, trong đó có 3,2 triệu tấn than tại các lò chợ áp dụng máy khấu than. Sản lượng này đã được nâng cao so với những năm trước đây. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Theo TKV, việc nâng cao sản lượng khai thác bằng cơ giới hóa là chủ trương xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị của Tập đoàn và sẽ tiếp tục được tạo những quy chế thuận lợi để thúc đẩy các đơn vị gia tăng sản lượng khai thác bằng cơ giới hóa.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN