Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931- 26/3/2011) và thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Năm thanh niên 2011”. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về công tác thanh niên, trong tháng 3/2011 trong toàn Tổng công ty đã có rất nhiều hoạt động nhân tháng thanh niên chào mừng các sự kiện chính trị của cả nước trong năm 2011. Trong các ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2011 tại Khách sạn Việt Bắc – Than Núi Hồng, Tổng công ty đã tổ chức các hoạt động  thanh niên và Hội nghị tổng kết công tác thanh niên 5 năm ( 2006-2010). 

 Chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 – 26/3/2012) và hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh, khi làm việc và tiếp xúc với người dân những vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các bài khác:
Trang: