Thuật ngữ “đất hiếm – rare earths” thực chất là một diễn giải lầm lẫn, do các nguyên tố có trong hợp chất này không đặc biệt hiếm và đều là kim loại. Sự diễn tả thường chỉ đề cập đến 15 nguyên tố có trong dãy lantanit trong Bảng tuần hoàn hóa học và thêm hai nguyên tố là ytri (Y) và scanđi (Sc). Mặc dù hai nguyên tố này không cùng nằm trong nhóm tuần hoàn nhưng chúng cùng xuất hiện với các lantanit trong các khoáng sàng đất hiếm và có các tính chất có thể so sánh được.

 Theo đánh giá của tổ chức OECD/ EIA International Energy Outlook 2003 & UN's World Populations 2002, xu hướng sử dụng năng lượng của thế kỷ 21 là:

 Theo số liệu thống kê, trữ lượng than của Trung Quốc vào khoảng 114,5 tỷ tấn, trữ lượng dầu là 2200 triệu tấn và trữ lượng khí tự nhiên khoảng 2,23 ngàn tỷ m3. 

 Mới đây, trong Báo cáo đánh giá tình hình năng lượng thế giới 2011 “World Energy Outlook 2011”, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA (International Energy Agency) đã ước tính hiện trên thế giới có khoảng 1,3 tỷ người chưa tiếp cận với việc sử dụng các nguồn năng lượng hiện đại, trong đó, có tới 95% sống tại vùng cận Sahara, Châu Phi hay một số nước thuộc Châu Á.

 Trong các nguồn nhiên liệu hóa thạch trên thế giới, trữ lượng than được xem là phong phú nhất, được phân bố tại khoảng 70 quốc gia. Theo một báo cáo thăm dò gần đây của Cơ quan...

Các bài khác:
Trang: