Nhằm mục đích thúc đẩy, động viên CBCNLĐ hăng say lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than,

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2018 với mục tiêu trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng công ty những kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành một cán bộ quản lý cấp công ty hiện đại,

 Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, trong 2 ngày, từ ngày 18/9 đến ngày 19/9/2018, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV –CTCP, Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã cùng với Ban nữ công Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam...

 Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

 

Thuỳ Linh 

“Và con tim đã vui trở lại…”
 Thuỳ Linh
 
Cán bộ công nhân viên lao động Công ty than Khánh Hoà đang rộn ràng với những phấn trấn riêng trong những ngày thu tháng 9 này. Không vui sao được khi sau biết bao khó khăn, từ đầu năm 2018 đến nay, SXKD ...

 Ngày 23/8/2018, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

 Những chỉ đạo kịp thời, sát sao của lãnh đạo Tập đoàn về định hướng phát triển của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (VVMI) giai đoạn 2018 - 2025

 Chi tiết mời xem theo link sau:

Trang: