Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn: 50 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành than (15/11/1968 – 15/11/2018

 Chi tiết xem theo link sau:

 Ngày 18/10/2018, tại Trụ sở số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV- CTCP 

  Nhằm mục đích thúc đẩy, động viên CBCNLĐ hăng say lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than,

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2018 với mục tiêu trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng công ty những kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành một cán bộ quản lý cấp công ty hiện đại,

 Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, trong 2 ngày, từ ngày 18/9 đến ngày 19/9/2018, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV –CTCP, Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã cùng với Ban nữ công Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam...

 Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

 

Thuỳ Linh 

Trang: