Ngày 17/4/2018, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP  tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu

 Sáng 11/4/2018, tại Văn phòng Tổng công ty ( Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội), Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV- CTCP

  Với mục tiêu không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và sự cố thiết bị nặng, Công ty đã đề ra phương châm lấy phòng ngừa là chính và quán triệt chỉ đạo đặt công tác an toàn lên hàng đầu.

 Biết nắm bắt cơ hội triển khai những hoạt động sản xuất kinh doanh để vượt qua những khó khăn thách thức khi mà toàn ngành than đối mặt với khó khăn

 Năm 2017, công tác kinh doanh của Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Tuy đã có nhiều nỗ lực vượt khó song kết quả kinh doanh vẫn không đạt kế hoạch.

Là cấu nối giữa lãnh đạo và người lao động, Công đoàn Trung tâm điều dưỡng ngành than – VVMI luôn nỗ lực chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ công nhân viên
 

 Chi tiết mời xem theo link sau:

Trang: