Ban Tổng giám đốc

 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Ông Lê Quang Bình
Chức vụ: Chủ tịch hội đồng Quản Trị


Ông Trần Hải Bình
Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Ông: Vũ Đình Lên
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc


 Ông Đặng Văn Tùng
 Chức vụ: Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị 
 


Ông Ngô Ngọc Sơn
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc 
Ông Vũ Minh Tân
   Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

 

 

Số lượt đọc: 14918 - Cập nhật lần cuối: 07:05 | 03/12/2010
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ
Bài đã đăng: