Get the Flash Player to see this rotator.

 Đó là khẳng định của Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Hội nghị người lao động của Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc năm 2018.