Get the Flash Player to see this rotator.

 AN TOÀN- ĐỔI MỚI- PHÁT TRIỂN là mục tiêu phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam (TKV). Theo đó Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc  đơn vị thành viên của TKV đưa ra mục tiêu chung cho năm 2019

 Nhằm mục đích nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ CB CNKT của các đơn vị trong Tổng công ty. Trong tháng 7/2019, tại tỉnh Thái Nguyên, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP đã phối hợp với Công ty TNHH Phú Thái