TÁC PHONG VƯỢT KHÓ CỦA THỢ MỎ NA DƯƠNG

Ảnh: Ông Lê Văn Nhân -Phó Tổng giám đốc VVMI, chỉ tịch Công ty than Na Dương phát biểu chí đạo hội nghị

Ảnh: Văn phòng Công ty than Na Dương

Ảnh: Khu tập thể cán bộ nhân viên Công ty than Na Dương

Ảnh: Hoa nở trong khu vực văn phòng công ty than Na Dương

Số lượt đọc: 4718 - Cập nhật lần cuối: 03:50 | 18/04/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ