Một số ảnh tư liệu

Ảnh: Lãnh đạo tổng công ty và giám đốc các công ty con tham gia lễ ký cam kết phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2013

Ảnh: Ông Lê Quang Bình- Chủ tịch hội đồng thành viên trao cờ thưởng cho các công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Cường là khách hàng tiêu thụ tấn xi măng thứ 2 triệu năm 2012 phát biểu cảm tưởng

Ảnh:Tổng giám đốc Bùi Trần Đông trao phần thưởng cho các Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2012

Ảnh: Nguyễn Quang Tình - CVPTCTY

 

Số lượt đọc: 4694 - Cập nhật lần cuối: 00:58 | 23/01/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ