Ảnh tư liệu 16-03-2012

 

Bóc đất đá, chuẩn bị tài nguyên tại công trường khai thác- Công ty than Khánh Hòa

 

 

Bảo dưỡng máy, chuẩn bị vào ca sản xuất mới tại Phân xưởng sản xuất gạch- Công ty than Núi Hồng

 

 Trên Công trường khai thác than - Công ty than Núi Hồng

 

Phòng Điều khiển trung tâm Công ty CP xi măng Quán Triều

Vận hành máy thí nghiệm mới tại Công ty CP xi măng Tân Quang

 

Xi măng xuất xưởng đưa ra tiêu thụ tại Phân xưởng thành phẩm- Công ty CP xi măng Tân Quang

 

Số lượt đọc: 6471 - Cập nhật lần cuối: 04:25 | 16/03/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ