Các hoạt động tại Hội nghị tổng kết công tác thanh niên tổng công ty năm 2006-2010 và đêm hội truyền thống chào mừng năm thanh niên 2011 tổ chức tại Khách sạn Việt Bắc - Hồ Núi Cốc - Than Núi Hồng từ ngày 17 đến 18 tháng 3 năm 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt đọc: 5219 - Cập nhật lần cuối: 06:36 | 27/04/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ