THĂM NA DƯƠNG


                       
                             Nguyễn Đình

Anh đưa em về thăm Na Dương
Có nếp nhà  sàn ẩn trong sương
Có vạt nắng chiều in bóng núi
Câu lượn, câu sli thoáng bên đường.

Em ạ ! Xưa đây một sắc chàm
Vùng than còn nặng gánh lầm than
Người đi vai súng tay choòng cuốc
Vỉa than nào dấu máu quê hương ?

Ta về với tình người tình đất
Nhớ những ngày măng đắng rau rừng
Ta lại gặp ta thời chinh chiến
Vẫn còn đây mặn muối cay gừng

Đất anh dũng thương người chí lớn
Lật đạn bom dựng lại cơ đồ
Áo công nhân đâu phải là giáp sắt
Vững xây đời hạnh phúc ấm no

Nhà máy dựng trên nền chiến lũy
Núi rừng ơi ! Điện đã về đây
Dòng điện sáng dòng đời cũng sáng
Chẳng ai quên được chiến công này

Trời đã sang thu, ngày dịu nắng
Trĩu cành cam, ngan ngát hương hồi
Người trồng cây đã tới ngày hái quả
Na Dương mình đẹp lắm – pì noọng ơi !

                Na Dương, tháng 9 năm 2008
            Trích trong tập thơ : Một thời Việt Bắc


 

Số lượt đọc: 3598 - Cập nhật lần cuối: 07:24 | 03/09/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ