Thăm đất mũi Cà Mau

  Nguyễn Quang Tình

Tôi đến đây vào một sáng mùa hè,
Mà chẳng nghe thấy tiếng ve như ở phố.
Chỉ thấy trời mây và sóng vỗ,
Bên mạn thuyền Tổ quốc đỗ nơi đây.
Thương quá đi thôi mảnh đất dạn dầy !
Bao nhiêu năm đứng đón đầu ngọn sóng,
Chặn lại bão giông giữ cuộc sống yên bình.
Tâm hồn tôi bỗng cảm thấy nhẹ tinh,
Càng thấy yêu Tổ quốc mình tha thiết.
Từ Móng cái vào đây chẳng có gì cách biệt,
Một dải non sông sáng như mây  tuyết.
Bên Thái Bình dương đẹp tuyệt sơn hà!
Ôi ! Việt Nam đất nước của chúng ta,
Mãi mãi là một ngôi nhà chung vĩnh cửu !

                           Mũi Cà mau, hè 2004

 

Số lượt đọc: 3858 - Cập nhật lần cuối: 06:50 | 26/04/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ