Công đoàn Công ty than Khánh Hoà vì quyền lợi của người lao động
Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ và Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin, Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng uỷ, Giám đốc Công ty; sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và chuyên môn đồng cấp nên phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Công ty than Khánh Hoà đã vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, vì lợi ích của người lao động, đáp ứng được yêu cầu sản xuất. 
 
Trong những năm qua, Công đoàn Công ty TNHH MTV Than Khánh Hoà luôn chủ động phối hợp cùng với chuyên môn hướng dẫn các đơn vị tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; tham gia xây dựng các quy chế có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động như tham gia soạn thảo thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, tham gia vào quy chế tiền lương, tiền thưởng, sắp xếp lại lao động, tổ chức sản xuất; Tham gia quản lý công tác AT –VSLĐ phòng chống cháy nổ và môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin phát động. Đặc biệt, Công đoàn đã triển khai tốt việc thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH. Cùng với đó, Công đoàn tổ chức triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân viên chức lao động, xây dựng cơ quan văn hoá, đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá. Chỉ tính riêng về phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà trong 2 năm (2011-2012) có 10 gia đình nữ xuất sắc khen thưởng, 
Trong sản xuất kinh doanh việc đẩy mạnh ứng dụng các sáng kiến có vai trò rất quan trọng, chính vì vậy, Công đoàn Than Khánh Hoà đã đảm nhận các công trình phục vụ cho sản xuất như: Công trình cải tạo khai trường moong tầng; Công trình nắn suối, công trình di chuyển đường điện 35 KV lộ 376,377; công trình hệ thống cấp nước cho nhân dân xóm Ngò, xóm Đồng Bục, xã An Khánh, huyện Đại Từ; công trình nhà giao ca điều hành SX. Tính trong 2 năm (2010 – 2011) số lượng sáng kiến được duyệt và ứng dụng vào sản xuất khoảng 87 đề tài, với giá trị làm lợi trên 26 tỷ đồng.  Về đẩy mạnh chất lượng lao động, Công đoàn tổ chức phát động phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi. Từ năm 2010 đến nay, Công đoàn đã  tổ chức thi kèm cặp nâng bậc cho 178 người. 
 
Những hoạt động của Công đoàn đã góp phân nâng cao chất lượng, thu nhập của người lao động. Theo đại diện của Công ty cho biết, ngoài thu nhập từ tiền lương người lao động còn được hưởng bồi dưỡng ăn giữa ca, hưởng chế độ độc hại bằng hiện vật chống độc hại. Công ty chi trả tại chỗ cho người lao động theo đúng quy định của nhà nước. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ đạt 98% đặc biệt số công nhân lao động làm việc ở môi trường nặng nhọc độc hại được khám sức khoẻ định kỳ mỗi năm hai lần. Tổ chức khám để phát hiện bệnh nghề nghiệp cho: 101 người, tổ chức cho CB,CNVC- LĐ đi điều dưỡng, nghỉ dưỡng sức.  
Trong nhiệm kỳ 2013 – 2015, Công đoàn phối hợp chuyên môn tiếp tục tham gia đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua thực hiện tốt mục tiêu Đại hội Công đoàn đề ra : Đoàn kết, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn - năng suất - tiết kiệm - chất lượng, hiệu quả tập trung vào các nội dung phong trào 5 tiêu chí: Phong trào an toàn tốt, sản xuất tốt, kỷ luật tốt, đời sống tốt, xây dựng tốt.
Nguyễn Hậu
 
 
Số lượt đọc: 4696 - Cập nhật lần cuối: 00:51 | 18/11/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ