Kinh phí công đoàn hoạt động ý nghĩa

Trong hoàn cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hoạt động công đoàn tại Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (VVMI) được đánh giá là đã thực sự được triển khai kịp thời, có ý nghĩa, góp phần “tiếp sức” cho cán bộ công nhân viên toàn Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó công tác tài chính góp phần rất lớn.
 


 

Ảnh:Phong trào công đoàn góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động

Năm 2012, mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt 4.562 tỷ đồng, tổng quỹ tiền lương đạt trên 415 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5,4 triệu đồng/người/tháng. Phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong toàn Tổng công ty được duy trì và hoạt động có chất lượng. Kết quả này cũng là yếu tố thuận lợi đảm bảo tăng nguồn thu, chi, trích nộp kinh phí công đoàn năm 2012 của toàn Tổng công ty. Cụ thể, trong năm 2012, công tác thu kinh phí và đoàn phí công đoàn đã được duy trì và thực hiện tốt, đảm bảo thu đúng, thu đủ và vượt so với dự toán đầu năm với mức thu trên 15,7 tỷ đồng. Nhờ mức thu này, công tác chi ngân sách công đoàn cơ bản đã đảm bảo sử dụng đúng mục đích, các khoản chi chủ yếu cho hoạt động phong trào công nhân viên chức – lao động, giảm chi phí hành chính và các khoản chi khác.  Do điều kiện sản xuất kinh doanh khó khăn, tổng quỹ lương của nhiều đơn vị thuộc Tổng công ty đạt thấp, dẫn đến nguồn kinh phí công đoàn không đủ để chi cho các hoạt động. Vì vậy, công đoàn Tổng công ty đã hỗ trợ kinh phí cho tất cả 17 công đoàn cơ sở với số tiền 505 triệu đồng. Đồng thời, khoản kinh phí này đã được công đoàn Tổng công ty chi cho nhiều hoạt động ý nghĩa, động viên kịp thời tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên toàn Tổng công ty như thưởng cho các tập thể và cá nhân tham gia tích cực các phong trào văn hóa, văn nghệ; Thưởng cho con cháu cán bộ công nhân viên lao động công ty đạt học sinh giỏi; Thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn năm 2012… với tổng số tiền thưởng lên đến 697,4 triệu đồng. Đặc biệt, từ nguồn quỹ Mái ấm công đoàn do các đoàn viên công đoàn đóng góp, Công đoàn Tổng công ty đã hỗ trợ sửa chữa mái nhà dột nát cho 11 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 530 triệu đồng… Tổng mức chi ngân sách công đoàn Tổng công ty năm 2012 đạt trên 12,4 tỷ đồng. 

Bước sang năm 2013, theo sự hướng dẫn chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, mức thu kinh phí công đoàn tại cơ sở bằng 2% quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Mức thu đoàn phí công đoàn bằng 1% lương thu nhập. Với mức thu mới này, việc trích nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn sẽ giảm một phần đáng kể. Vì vậy, để đảm bảo nguồn thu tài chính đáp ứng kịp thời mọi hoạt động công đoàn năm 2013, tổ chức công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc đã đặt ra mục tiêu khai thác triệt để các nguồn thu, đồng thời sử dụng hợp lý và tiết kiệm các khoản chi không cần thiết; Tiết giảm tối đa chi phí hội nghị, tiếp khách, tham quan du lịch. Các khoản chi năm 2013 sẽ tập trung chi cho các phong trào công nhân viên chức – lao động và hoạt động công đoàn, chi thăm hỏi cán bộ đoàn viên công đoàn, chi lương cán bộ chuyên trách công đoàn và phụ cấp cán bộ bán chuyên trách, quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn… Với nhiều hoạt động có ý nghĩa đã triển khai trong năm 2012, thiết nghĩ, năm 2013, khoản phí công đoàn sẽ được triển khai cho nhiều hoạt động có ý nghĩa hơn nữa, góp phần động viên kịp thời tinh thần của cán bộ công nhân viên, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay. 
            Phương Lan

Số lượt đọc: 4426 - Cập nhật lần cuối: 07:18 | 31/05/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ