Công đoàn Xi măng Tân Quang: Nâng cao nhận thức cho người lao động

 Nhận thức được sự cần thiết của việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động trong thời kỳ mới, Công đoàn Công ty CP xi măng Tân Quang (CĐXMTQ) đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục CNVC - LĐ, thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

 
Chú trọng công tác tuyên truyền
 
Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin, CĐXMTQ đã tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia các đợt học tập nâng cao nhận thức của người lao động, đặc biệt là tham gia cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Kết quả, 100% đoàn viên công đoàn đã tham gia học tập, viết bài thu hoạch và xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo những chuyển biến căn bản trong mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, có ý chí vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Công đoàn cơ sở phối hợp Ban nữ công phổ biến các văn bản pháp luật, triển khai thực hiện tốt luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình… hàng tháng tổ chức sinh hoạt nữ công để tuyên truyền, giáo dục trong lao động nữ về chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam. 
 
 
Ảnh:: Phòng điều khiển trung tâm Công ty CPXM Tân Quang
 
 
Đánh giá về công tác tuyên truyền của hoạt động công đoàn, ông Đồng Quang Lực – Giám đốc Công ty cho biết, trong nhiều năm qua, cùng với việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm  vụ sản xuất kinh doanh, việc thực hiện tốt công tác văn hoá xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào ủng hộ quỹ người nghẽo, quỹ vì trẻ thơ… đều được cán bộ đoàn viên công đoàn nhiệt tình tham gia. 
Bên cạnh đó, Công đoàn đã tích cực vận động đoàn viên công đoàn hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động ủng hộ do Mặt trận tổ quốc xã và Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang phát động. Tham gia ủng hộ Quỹ người nghèo; Quỹ người cao tuổi; Quỹ ủng hộ chất độc mầu da cam; ủng hộ các huyện nghèo, với số tiền trên 200 triệu đồng
 
Vì sự phát triển của Công ty
Ông Đồng Quang Lực – Giám đốc Công ty đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn trong sự phát triển của Công ty, ông cho rằng, trong nhiệm kỳ 2012-2015, với mục tiêu tổng quát "Đổi mới-tăng trưởng-hiệu quả, nâng cao năng lực chuyên môn, bảo đảm việc làm, tăng thu nhập, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh", hoạt động công đoàn phải góp phần xây dựng và phát triển Công ty cổ phần xi măng Tân Quang, vì lợi ích của người lao động, trên cơ sở đổi mới mô hình quản lý cùng chuyên môn  chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức-người lao động. Cùng với đó, công đoàn tham gia cùng chuyên môn để bổ sung, hoàn thiện các quy  chế quản lý, đặc biệt các quy chế liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Phối hợp và tham gia cùng chuyên môn xây dựng các kế hoạch, các biện pháp quản lý và điều hành hoạt động của Công ty trong mọi lĩnh vực sản  xuất kinh doanh, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Tổng Công ty giao, đáp ứng đủ việc làm cho cán bộ, CNV-lao động, xây dựng Công ty CP xi măng Tân Quang phát triển bền vững.
PV
 
Số lượt đọc: 5423 - Cập nhật lần cuối: 03:00 | 25/10/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ