Hiệu quả từ những hoạt động công đoàn
Trong những năm qua, nền kinh tế có nhiều biến động, tình hình SXKD của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn như: Giá cả nguyên vật liệu không ổn định, sản phẩm tiêu thụ chậm, tồn kho lớn, tuy nhiên với nhiều giải pháp trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Ban lãnh đạo Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc (VVMI), Công ty CP SX&KD Vật tư thiết bị cùng với sự nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua của đội ngũ CBNV-LĐ, nên Công ty CP SX&KD Vật tư thiết bị đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, đời sống cho người lao động ổn định. Nếu như doanh thu năm 2010 đạt 191.234 triệu đồng, năm 2011 đạt 333.969 triệu đồng, đạt 110% so với kế hoạch và năm 2011, lương bình quân đạt lên mức 5,1 triệu đồng người/tháng.
 
 
Ảnh : Ban chấp hành công đoàn công ty khoá XIV ( 2012-2015)
 
Có thể nói, hạt nhân trong hoạt động công đoàn của Công đoàn Công ty CP SX&KD Vật tư thiết bị là phong trào thi đua lao động sản xuất. Với mục tiêu “ An toàn – Đổi mới - Tăng trưởng - hiệu  quả”, hơn hai năm qua phong trào thi đua của Công đoàn xuất hiện nhiều nhân tố tích cực như Xưởng sản xuất Lưới thép, Xưởng sản xuất Bao bì đã khắc phục các khó khăn duy trì sản xuất liên tục, đảm bảo sản lượng và chất lượng theo yêu cầu khách hàng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất.
 
 
 
Ảnh: Sản xuất vỏ bao xi măng
 
 
      Cùng với phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Phong trào  văn hoá, thể thao được duy trì hoạt động; Phong trào quần chúng  tham gia  giữ gìn  trật tự  an ninh  quốc phòng, phòng chống  tệ nạn  xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá được100% CNVC tham gia thực hiện. Ngoài phong trào thi đua trong sản xuất, phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được chị em  hăng say thực hiện... Thông qua các phong trào đã có 12 đoàn viên ưu tú đựơc kết nạp vào Đảng cộng sản Việt nam, nhiều tập thể cá nhân  được khen thưởng. Đặc biệt, năm 2010 – 2011, đã có 430 CBNV đạt lao động tiên tiến, 109 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 10 Chiến sỹ thi đua cấp Tổng công ty và 02 Chiến sỹ thi đua cấp Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam...
Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Công ty Phạm Quang Khải cho biết, trong nhiệm kỳ qua (2010-2012), Công đoàn Công ty luôn bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh; Hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp đã thúc đẩy phong trào CNVC hoạt động sôi nổi, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi  kế hoạch SXKD, đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
Việc chăm lo bảo vệ được lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC – LĐ cũng đựoc đẩy mạnh. Công đoàn phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể tổ các giải thi đấu nội bộ, rèn luyện VĐV, tham gia nhiệt tình các giải thi đấu cấp công ty mẹ. Tổ chức cho CNVC- LĐ đi thăm quan du lịch, điều dưỡng hàng năm cho trên 100 lượt người. Tham gia giải quyết chế độ cho CNVC –LĐ nghỉ hưu đúng chế độ, kịp thời, chăm sóc, thăm hỏi động viên nhau lúc khó khăn... Với các hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ qua luôn được CNVC –LĐ đồng tình hưởng ứng, lãnh đạo công ty tạo điều kiện đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC lao động. Công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn luôn được coi trọng đây là một trong những yếu tố thúc đẩy phong trào CNVC và hoạt động công đoàn, do vậy,Công đoàn công ty phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ chi bộ và thủ trưởng các đơn vị  thường xuyên rà soát củng cố tổ chức công đoàn, chú trọng xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn bộ phận vững về kiến thức, năng động trong hoạt động. Hàng năm đều cử  cán bộ đi dự học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên  tổ chức  như  kế toán công đoàn, AT VSV ..., nhờ vậy  mà đội ngũ  cán bộ  làm công tác  công đoàn từ bộ phận đến công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Công đoàn công ty luôn xác định công tác tuyên  truyền  giáo dục là công việc phải thường xuyên, liên tục và kịp thời vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt và xây dựng đội ngũ CNVC lâu dài. Nhiệm kỳ qua đã vận dụng kết hợp nhiều hình thức phong phú như thông qua hội ý, giao ca, sơ kết, tổng kết và Hội nghị người lao động để giáo dục truyền thống, biểu dương người tốt việc tốt, phê phán khuyết điểm tồn tại, kết hợp các hội nghị chuyên đề để vận  động, tuyên truyền giáo dục CNVC. Tổ chức các cuộc thi như:  Tìm hiểu Luật Lao động, về công  tác an toàn  lao động,  viết cam kết đảm bảo trật tự an ninh, không vi phạm tệ nạn xã hội.. Tất cả biện pháp trên đã tạo được không khí cởi mở đoàn kết, tin tưởng hăng say lao động.
Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ của doanh nghiệp và người lao động, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần “ Kỷ luật - Đồng tâm của thợ mỏ ngành Than, trong nhiệm kỳ mới (2012-2015) Công đoàn Công ty quyết tâm xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, tổ chức công đoàn vững mạnh mà trong đó chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.
PV
 
Số lượt đọc: 5816 - Cập nhật lần cuối: 01:00 | 24/10/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ