Làm tốt công tác kiểm tra để phát triển tổ chức công đoàn vững mạnh

Với tổng số gần 6.000 đoàn viên ở 17 công đoàn cơ sở đơn vị trực thuộc, đóng trên địa bàn 6 tỉnh của miền Bắc như Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên… hoạt động công đoàn ở Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc luôn khẳng định vai trò của mình trong sự phát triển của Tổng công ty. Bên cạnh những phong trào thi đua, hoạt động xã hội từ thiện thì công tác kiểm tra cũng đóng góp không nhỏ vào thành công chung của tổ chức công đoàn.

Trong những năm qua, nhìn chung các công đoàn cơ sở đã thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Xây dựng nghị quyết, chương trình hoạt động của tổ chức phù hợp sát với thực tế kinh doanh của đơn vị. Hoạt động công đoàn thực hiện nghiêm túc qua các nghị quyết được tập thể, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thông qua. Theo đó, Công đoàn Tcty đã vận dụng nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền động viên người lao động tích cực sản xuất, nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, phát huy dân chủ, đảm bảo đoàn kết thống nhất nội bộ.
Để đảm bảo hoạt động có hiệu quả, các công đoàn cơ sở đã xây dựng hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý chặt chẽ bao gồm các lĩnh vực như: Xây dựng thỏa ước lao động giữa người sử dụng lao động và công đoàn đại diện cho người lao động; Chương trình công tác công đoàn hàng năm; Quy chế hoạt động của BTV, BCH, các Ban Nữ công cơ sở; Quy chế khen thưởng công đoàn…  Thực hiện nghị quyết của BCH Công đoàn Tcty nhiệm kỳ khóa VIII (2008-2012), UBKT Công đoàn Tcty đã kết hợp, tổ chức kiểm tra toàn diện công đoàn cơ sở về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. UBKT đã thực hiện 4 cuộc kiểm tra công đoàn đồng cấp và 52 cuộc kiểm tra công đoàn cấp dưới về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. Kết quả kiểm tra cho thấy, tất cả các đơn vị đã thực hiện đúng nguyên tắc quy định quản lý tài chính, chi tiêu sử dụng tài chính đúng mục đích. Sổ sách theo dõi các chứng từ thu chi được ghi chép, cập nhật đầy đủ, báo cáo quyết toán đúng kỳ hạn đảm bảo quy định, số thu theo kế hoạch, trích nộp nghĩa vụ cấp trên đủ và kịp thời.
Trong nhiệm kỳ 2008-2012, UBKT Công đoàn đã giám sát, phối hợp với chuyên môn giải quyết các đơn thư, kiến nghị của người lao động theo trình tự luật khiếu nại, tố cáo. Qua công tác kiểm tra cho thấy từ năm 2008 đến năm 2011, đơn thư khiếu nại tố cáo cấp cơ sở không có mà chủ yếu là kiến nghị trực tiếp của người lao động với Giám đốc, Công đoàn cơ sở, nội dung chủ yếu liên quan đến chế độ chính sách của người lao động như tiền lương, chế độ khen thưởng, công việc làm. Bằng việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, từ năm 2010 đến nay tại Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc không có đơn thư khiếu nại đồng cấp và vượt cấp. Tất cả các kiến nghị của cán bộ, công nhân viên đều được các đơn vị giải quyết thỏa đáng ngay từ cơ sở. .
Cùng với việc đẩy mạnh kiểm tra tại các công đoàn công đoàn cơ sở, công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra luôn được công đoàn Tcty chú trọng. Hàng năm Công đoàn Tcty đã cử cán bộ là chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các đơn vị trong Tổng công ty tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ cho UBKT do Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức; trang bị tài liệu tập huấn cho các đơn vị cơ sở… nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc cho những người làm công tác kiểm tra, qua đó giúp việc kiểm tra đồng cấp được tổ chức đều và có hiệu quả hơn.
 Trong thời gian tới, UBKT sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của UBKT công đoàn các cấp trong Tổng Công ty, đảm bảo đủ số lượng và tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Thường xuyên duy trì kiểm tra việc chấp hành điều lệ, Nghị quyết và quy định của công đoàn, kiểm tra khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, Nghị quyết.
Với tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm”, kết hợp với sự đoàn kết thống nhất cao, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của CB CNVC cùng việc đẩy mạnh công tác kiểm tra công đoàn đã góp phần làm cho hoạt động công đoàn của Tcty luôn được duy trì, giữ vững nề nếp hoạt động của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội công đoàn nhiệm kỳ khóa IX (2013-2018). Qua đó, thúc đẩy việc xây dựng Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc phát triển, xứng danh là đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.
Vũ Đông
   
 

Số lượt đọc: 5010 - Cập nhật lần cuối: 07:58 | 17/10/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ