Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin thực hiện tốt tháng thi đua đảm bảo ATLĐ-VSLĐ-PCCN trong hệ thống công đoàn và công nhân lao động năm 2012.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Than -  Khoáng sản Việt Nam và Đoàn thanh niên than Quảng Ninh về việc thực hiện công tác AT-BHLĐ năm 2012. Chương trình hành động số 06/CĐTKV-CS-PL ngày 09/01/2012, công văn số 189/CĐTKSVN ngày 20/6/2012 của Ban thường vụ Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam. Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin đã có công văn số 59/CĐCMV lấy tháng 7 là tháng đẩy mạnh thi đua đảm bảo ATLĐ-VSLĐ-PCCN trong công đoàn các cấp và công nhân lao động năm 2012 và đã tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt. Kết quả đạt được là trong tháng phong trào đã được tuyên truyền, phát động tới toàn thể công nhân lao động; các đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt những nội dung kế hoạch chủ yếu đã lập và đăng ký thi đua với Công đoàn Tổng công ty. Toàn Tổng công ty không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà ăn ca. Mạng lưới ATVSV đã tăng cường hoạt động và mang lại hiệu quả thiết thực, không có người lao động vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy trình, quy phạm.


Công đoàn đơn vị tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh, phát quang xung quanh các khu vực sản xuất, nhà kho để phòng chống cháy nổ và phối hợp cùng chuyên môn tổ chức diễn tập phòng chống cháy nổ ở các địa điểm, nhà kho có nguy cơ cao về an toàn PCCN cho lực lượng PCCN tại chỗ. Các công đoàn cơ sở đã chủ động thành lập các đoàn kiểm tra, phối hợp cùng phòng chuyên môn thực hiện 41 lần kiểm tra tại các phân xưởng và tổ sản xuất, hoạt động kiểm tra chéo trong tháng 32 cuộc. Kiểm tra người lao động sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân đã được cấp phát. Đôn đốc nhắc nhở người lao động tuân thủ nội quy, quy trình, quy phạm kỹ thuật, nâng cao tác phong công nghiệp trong thực hiện công việc.. Tại các nơi sản xuất đã treo tổng số 26 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Các bảng nội quy, quy trình đã cũ hỏng được thay mới 14 cái. Các đơn vị sản xuất lớn như Công ty than Khánh Hòa, Công ty cổ phần xi măng La Hiên, Công ty than Núi Hồng, Công ty than Na Dương… đã tổ chức lễ phát động tại đơn vị. Công đoàn một số đơn vị đã tiến hành mua và trang bị thêm số sách, tài liệu về công tác ATBHLĐ cho các công đoàn phân xưởng sản xuất.
Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức tổng kết tháng thi đua trong tháng 8 năm 2012. Khen thưởng cho 73 cá nhân và 14 tập thể xuất sắc với tổng cố tiền 67.400.000 đồng. Cũng nhân dịp này, Công đoàn Tổng công ty tổ chức tập huấn cho mạng lưới ATVSV và chủ tịch công đoàn cơ sở với tổng số 67 người từ ngày 13 đến 15/8/2012 với nội dung tập trung vào bồi dưỡng các kỹ năng phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Phát huy kết quả đạt được và tinh thần thi đua của tháng trong các tháng tiếp theo của năm kế hoạch 2012, CNVC-LĐ Tổng công ty phấn đấu đảm bảo an toàn cao nhất cho người và thiết bị, góp phần giảm bớt và vượt qua những khó khăn của tình hình kinh tế xã hội chung hiện nay, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin./.


Tin và ảnh
                                                Của Lê Chí Lộc, văn phòng công đoàn

Số lượt đọc: 5307 - Cập nhật lần cuối: 08:05 | 17/08/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ