CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2011, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2012.

  Ngày 18 tháng 4 năm 2012 tại Văn phòng Công  ty than Na Dương – VVMI, Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Nhân- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, phó tổng giám đốc. Ông Nguyễn Xuân Thủy- Chủ tịch công đoàn Tổng công ty chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các Ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành công đoàn, các Chủ tịch, cán bộ phụ trách tài chính công đoàn các công ty con, đơn vị trực thuộc. Báo cáo tại hội nghị đã nêu rõ “ Năm 2011, Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc đã đoàn kết khắc phục vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt mức kế hoạch được cấp trên giao, đời sống người lao động được cải thiện và nâng cao từng bước. Phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong toàn tổng công ty được duy trì và hoạt động có chất lượng. Việc thực hiện thu, chi kinh phí công đoàn đều đạt và vượt mức so với dự toán đầu năm. Thành tích đó là có sự phối hợp tốt giữa chuyên môn và công đoàn, lợi ích tất cả đều phục vụ trở lại với người lao động”.

 

Ảnh : Chủ tịch công đoàn Nguyễn Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị

 Trong quá trình hoạt động đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình như: Công đoàn Công ty than Khánh Hòa, Na Dương, Núi Hồng, Xi măng La Hiên, khối cơ quan Tổng công ty, Xi măng Tân Quang, Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị, Cơ khí và Thiết bị áp lực, Cơ khí mỏ Việt Bắc, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ...
 Bước vào thực hiện nhiêm vụ công tác công đoàn và tài chính công đoàn năm 2012, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp và biến động khó lường ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của tổng công ty, đòi hỏi phong trào công đoàn phải có những chuyển biến tích cực với quyết tâm rất cao mới đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Từ những nhận định trên, công đoàn tổng công ty đã đề ra 10 nội dung chủ yếu để làm tốt nhiệm vụ công tác công đoàn trong đó công tác thu, chi tài chính theo nguyên tắc dân chủ, công khai nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần người lao động, đóng góp vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của tổng công ty năm 2012.

Ảnh : Chủ tịch công đoàn Nguyễn Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị

Ảnh: Ban thường vụ Công đoàn tặng hoa cho 2 cán bộ công đoàn Lê Văn Quý và Nguyễn Ngọc Bỉnh nghỉ hưu trí

     Bài và ảnh của
                          Tuấn Phương từ Na Dương – Lạng Sơn

 

Số lượt đọc: 4819 - Cập nhật lần cuối: 09:09 | 24/04/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ