BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ VÀ TRUNG ĐỘI TỰ VỆ CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC-VINACOMIN RA QUÂN HUẤN LUYỆN NĂM 2015
 
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ tư lệnh thành phố Hà Nội, kế hoạch huấn luyện DQTV của BCHQS quận Thanh Xuân, kế hoạch huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan Tổng ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin bước vào nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu  năm 2015
Tuần qua các đơn vị DQTV quận Thanh Xuân đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2015 trong đó có BCHQS và trung đội tự vệ cơ quan Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin. Lực lượng tự vệ Tổng công ty đã xác định đúng hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước ta là “xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ tổ quốc”. Đồng chí phó Tổng Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan, kiêm Chỉ huy trưởng BCHQS Cơ quan Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin Vũ Đình Lên đã trực tiếp đến thao trường, bãi tập chỉ đạo Ban chỉ huy cùng trung đội tự vệ cơ quan nghiêm túc tham gia công tác huấn luyện theo sự chỉ đạo của cơ quan quân sự cấp trên.
Lực lượng tự vệ cơ quan Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin đã khắc phục thời tiết nắng nóng tập trung huấn luyện trên thao trường, bãi tập nắm bắt các khoa mục bài giảng của BCHQS quận Thanh Xuân, nắm vững yếu lĩnh trong khâu bắn súng trường CKC. Qua huấn luyện hầu hết các đồng chí tham gia đều nắm bắt được các động tác cơ bản theo giáo án huấn luyện.
Sau khi huấn luyện sáng 12/6/2015, Trung đội tự vệ cơ quan Tổng công ty đã tham gia bắn đạn thật do BCHQS quận Thanh Xuân tổ chức.  Trong buổi kiểm tra bắn đạn thật với 02 tư thế nằm và quỳ bắn, nhiều đồng chí đã đạt điểm cao trong đó có đồng chí Nguyễn Công Tuấn và Nguyễn Trung Cương phòng Đầu tư-Dự án đạt kết quả cao. đồng chí Vũ Ngọc Sơn bắn  7/10 viên vào bia đạt 54 điểm; đồng chí Nguyễn Trung Cương bắn 7/10 viên vào bia đạt 59 điểm; đồng chí Nguyễn Công Tuấn 8/10 viên vào bia đạt 69 điểm. Lực lượng tự vệ của Cơ quan Tổng công ty đã hòan thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và bắn đạn thật năm 2015 theo đúng kế hoạch của BCHQS quận Thanh Xuân.
 
Đồng chí Vũ Đình Lên Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng cơ quan, kiêm chỉ huy trưởng BCHQS Tổng công ty chỉ đạo, động viên BCHQS và trung đội tự vệ khắc phục khó khăn,  tận dụng thời gian bước vào huấn luyện đạt kết quả cao.
Lực lượng tự vệ các đơn vị thuộc quận Thanh Xuân hội ý chuẩn bị tham gia bắn đạn thật tại trường bắn
Đồng chí Vũ Đình Lên kiểm tra quân số, động viên anh em tự vệ bình tĩnh, tự tin trước khi bước vào bắn đạn thật.
 
Một số hình ảnh:
 
Đc Vũ Đình Lên đang quán triệt trung đội tự vệ trước khi bước vào bắn đạn thật tại trường bắn Hòa Thạch, hà Nội sáng 1262015
 
 
Đc Vũ Đình Lên PTGĐ, Thủ cơ quan, CHT trực tiếp nghiên cứu vũ khí, nắm bắt yếu lĩnh trong khâu huấn luyện
 
Quang cảnh trường bắn Hòa Thạch, Hà Nội nơi diễn ra bắn đạn thật của nhiều đơn vị DQTV quận Thanh Xuân ngày 12/6/2015
 
Số lượt đọc: 3536 - Cập nhật lần cuối: 04:05 | 22/06/2015
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ