ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC RA NGHỊ QUYẾT TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ I VÀ NĂM 2015

          

                                                                   Trịnh Ngoan và Q.T

Ngày 16 tháng 01 năm 2015, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đã ra nghị quyết số 04- NQ/ĐU “ Về việc triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng quý I và năm 2015”. Nghị quyết đã nêu rõ “ Năm 2014 Đảng bộ Tổng công ty được Đảng uỷ Khối công nghiệp Hà Nội công nhận là  Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh. Tổng số đảng viên dự phân loại là 118, trong đó 102 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng 86,4 % và 16 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ bằng 13,6 % (11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng 10,8% trên tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ) 8/8 chi bộ đạt chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó: 01 chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, kết nạp 04 đảng viên mới. Năm 2015 tình hình kinh tế thế giới dự báo GDP toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,8 - 4% ( năm 2014: 3,3 - 3,4%), tuy nhiên từ cuối năm 2014 giá dầu thô giảm mạnh đã gây ra những tác động khó lường. Ở trong nước, dự kiến kinh tế có mức hồi phục cao, nhiệm vụ đặt ra mức tăng trưởng 6,2%; dự báo tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm than, xi măng vẫn cạnh tranh khốc liệt, khó khăn và thách thức còn lớn. Tình hình đó sẽ tác động, ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Nhiệm vụ chung của Tổng công ty năm 2015 là " Đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là sản phẩm than và xi măng; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý phù hợp, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm. Phát huy thành tích, khắc phục thiếu sót năm 2014 và để phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2015 với hiệu quả cao, Đảng uỷ Tổng công ty ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện với các mục tiêu chính như :
Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Đảng bộ thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tập đoàn Vinacomin và Tổng công ty; thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; xây dựng Tổng công ty thành một đơn vị mạnh với đa sở hữu về vốn, kinh doanh đa ngành nghề có chọn lọc trên nền sản xuất than, xi măng một cách hiệu quả, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết, thống nhất, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Mục tiêu cụ thể là:
Đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là sản phẩm than và xi măng; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý phù hợp, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm; đảm bảo việc làm, đời sống CBCNV và hiệu quả kinh doanh ".Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về xây dựng Đảng như sau: Trên 90% chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và Đảng bộ Tổng công ty đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách và không hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp từ từ 4-6 đảng viên mới. Doanh thu bán hàng tăng trưởng từ 2% đến 5%, phấn đấu  vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tập đoàn giao, thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 tăng từ 2% đến 5% so với năm 2014.
 Nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng công ty. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty gồm: Doanh thu, lợi nhuận, nôp ngân sách, thu nhập của người lao động, các chỉ tiêu hiện vật chủ yếu bằng hoặc vượt kế hoạch năm; bảo toàn phát triển được vốn; kinh doanh đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tập đoàn Vinacomin và Tổng công ty; đảm bảo an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động chết người và sự cố loại I và II theo phân loại sự cố của Tập đoàn Vinacomin; bảo đảm hiệu quả trong đầu tư xây dựng và an toàn về môi trường theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của Tổng công ty theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của Tổng công ty. Tập trung vào việc thực hiện các giải pháp như: Tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, trước mắt cần đảm bảo đúng tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu theo Quyết định 314/QĐ - TTg giai đoạn 2012 - 2015, thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ phấn đấu đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ 1/7/2015. Đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và quản trị doanh nghiệp theo hướng tiên tiến, hiện đại, gọn nhẹ - hiệu quả nhằm tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Tổng công ty. Hoàn thiện bộ máy cơ chế điều hành, tăng cường phân cấp quản lý nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị. Trong đó đặc biệt tăng cường vai trò và trách nhiệm cá nhân từ lãnh đạo đơn vị đến từng bộ phận chuyên môn. Tổng công ty thực hiện gắn trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của các trưởng phòng Tổng công ty với việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban chức năng theo lĩnh vực ở các đơn vị. Làm tốt công tác tiếp thị và quảng bá sản phẩm để có thể tiêu thụ hết các sản phẩm của Tổng công ty sản xuất ra.  Đảm bảo an toàn lao động, không để xẩy ra tai nạn lao động chết người và sự cố loại I và II theo phân loại sự cố của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Thực hiện đúng, đủ về nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động tại các đơn vị trong Tổng Công ty. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật cơ bản, quản lý khối lượng mỏ, chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu công nghệ cần được quản trị chặt chẽ ngay từ khâu lập kế hoạch và trong điều hành sản xuất.Sử dụng có hiệu quả các thiết bị công nghệ tiến, hiện đại trong sản xuất than, vật liệu xây dựng, cơ khí.Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động, khai thác tiết kiệm các nguồn tài nguyên than, nâng cao mức độ an toàn lao động và môi trường. Đẩy mạnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại Công ty than Khánh Hòa, Núi Hồng và Na Dương và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2015.
Tiếp tục thực hiện tốt khâu quy hoạch cán bộ, rà soát, bổ sung nguồn cán bộ vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ đã quá tuổi quy hoạch hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, mạnh dạn sử dụng, luân chuyển giao nhiệm vụ để thử thách đối với đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực nhằm tạo nguồn cán bộ tại chỗ để đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị và của Tổng công ty.Tiếp tục tinh giảm số lượng lao động, cơ cấu lại lực ượng lao động phụ trợ, phục vụ và lao động quản lý, theo đó số lao động này phải giảm hàng năm từ 2 - 6% cho đến khi đạt tỷ lệ phù hợp.
Giao khoán tiền lương, phải thực hiện nguyên tắc trả lương theo vị trí việc làm. Theo đó, cùng một chức danh công việc thì được khoán mức tiền lương như nhau, không phân biệt tuổi đời, thâm niên công tác.  Áp dụng cơ chế khuyến khích hợp lý, sớm hoàn thiện các cơ chế để triển khai mua bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người lao động làm việc trong hầm lò, người lao động mà đơn vị cần thu hút để sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động chất lượng cao, thay vì sử dụng nhiều lao động mà lương thấp. Các công việc quản lý và điều hành đảm bảo thông suốt, phối hợp nhịp nhàng, xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tự chủ cao, tự chịu trách nhiệm, tăng cường kiểm soát quá trình kinh doanh...
Về  Phong trào thi đua sản xuất và hoạt động văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống và văn hóa xã hội cho CBCNV. Nghị quyết đã nhấn mạnh “ Phát động các phong trào thi đua sản xuất, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nhân những ngày lễ lớn, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong tập thể người lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu suất lao động, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch SXKD năm 2015. Xây dựng các khu nhà ở tập thể văn hóa tại Công ty than Na Dương, Công ty than Núi Hồng, Công ty cổ phần xi măng La Hiên và Tân Quang    Xây dựng bếp ăn tập thể sạch đẹp, thoáng mát tại các đơn vị trong Tổng công ty. Xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong Tổng công ty. Xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-vinacomin.. Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tổ chức điều dưỡng và nghỉ dưỡng sức luân phiên cho 50% số người lao động (khoảng từ 2.000 đến 2.200 người) tại các cơ sở nhà nghỉ của Tổng công ty, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội tại các đơn vị trong Tổng công ty và các công ty con. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và quy chế đối thoại trong Tổng công ty
 Tổ chức tốt học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nâng cao chất lượng ra nghị quyết và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Đảng uỷ Tổng công ty. Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng. Tiếp tục học tập sâu rộng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Đảng uỷ Khối Công nghiệp Hà Nội. Tổ chức học tập chuyên đề “ Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, tính tiến phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, cụ thể: Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và thực hành tiết kiệm của cán bộ, đảng viên và công nhân viên. Thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quy định 19 điều đảng viên không được làm. Tập trung kiểm tra, thanh tra việc thực hiện luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước; hàng năm cán bộ chủ chốt phải kê khai tài sản, nhà đất theo quy định. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở Tổng công ty, phát huy quyền làm chủ của người lao động. Mở rộng dân chủ để phát huy trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong việc xây dựng các chủ trương, giải pháp đúng đắn, sáng tạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển của Tổng công ty; trong đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.
Lãnh đạo các chi bộ Đảng thực hiện đúng và đầy đủ chức năng nhiệm vụ của chi bộ theo Điều lệ Đảng quy định về những nội dung xây dựng tổ chức Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên. Thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy cần nắm được tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời có định hướng tư tưởng. Qua thực hiện công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, chi ủy kiểm tra, giám sát kết quả giữa nói và làm, kịp thời biểu dương những việc làm tốt, ngăn chặn kịp thời những tư tưởng, hành động chưa đúng. Lãnh đạo thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; thực hiện thường xuyên, nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng uỷ, chi bộ, trong sinh hoạt chi bộ đảng. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của Tổng công ty, đoàn kết nội bộ và có tín nhiệm trong quần chúng...
Bản nghị quyết đã được triển khai đến tất cả các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc để thực hiện ngay trong quý I và làm cơ sở để thực hiện trong năm 2015, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tư tưởng phục vụ cho việc điều hành chỉ huy sản xuất và thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh cùng các hoạt động công tác khác trong năm 2015.

                                                                              Tr.Ng và Q.T 

                                                    
 

Số lượt đọc: 3729 - Cập nhật lần cuối: 06:45 | 29/01/2015
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ