ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC-VINACOMIN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2012-2014. TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2014-2017
                                Ngọc Minh, Hồng Cẩm,
                                        Nguyễn Đông

       
 
Thực hiện kế hoạch số 35/KH/ĐKCNHN ngày 20/03/2014 “Về việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Công nghiệp Hà Nội”. Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin nhiệm kỳ 2014-2017 đã được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2014 tại văn phòng Tổng công ty. Số 01 phố Phan Đình Giót – Hà Nội. Tham dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư Đoàn thanh niên Khối công nghiệp Hà Nội - Đặng Quang Hải, Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty- Bùi Trần Đông, Phó tổng giám đốc Vũ Đình Lên … và 67 đoàn viên than niên ở các chi đoàn khối cơ quan, Trung tâm xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư, Khách sạn Heritage Hà Nội. Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội khóa trước, làm rõ những nội dung làm được và chưa làm được, những ưu nhược điểm để rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xây dựng những chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2014 - 2017 và tiến hành bầu Ban chấp hành Đoàn khoá mới.
Trong tổng số 67 đoàn viên thanh niên trong tuổi sinh hoạt đoàn thuộc 03 đơn vị: Khối cơ quan Tổng công ty, Trung tâm XNK và HTĐT-VVMI, Khách sạn Heritage Hà Nội -VVMI. Số  đoàn viên là Đảng viên là 22, số có trình độ thạc sỹ là 4 đoàn viên chiếm tỷ lệ 6%, số đoàn viên có trình độ đại học là 43 đoàn viên chiếm 64,2%; số đoàn viên có trình độ cao đẳng 10 đoàn viên chiếm 14,9%; số đoàn viên có trình độ trung cấp là 5 đoàn viên chiếm 7,46%; số đoàn viên có trình độ sơ cấp và học nghề là 5 đoàn viên chiếm 7,46%. Nhiệm kỳ 2012-2014 là giai đoạn nền kinh tế nói chung vẫn ở trong giai đoŕn khủng hoảng. Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên với sự đoàn kết, sáng tạo, chung sức và nhất là sự lãnh đạo tập trung của ban lãnh đạo Tổng công ty nęn đă từng bước vượt qua khó khăn, cơ bản vượt qua khủng hoảng, duy trì ổn định đời sống cán bộ công nhân viên. Lực lượng thanh niên trong Tổng công ty có nhiều biến đổi cả về lượng và chất. Trong giai đoạn này, để phù hợp với tình hình phát triển của Tổng công ty, nhiều thanh niên trẻ tốt nghiệp ra trường đã được nhận về làm việc tại cơ quan Tổng công ty, Trung tâm XNK&HTĐT-VVMI, Khách sạn Heritage-VVMI. Đồng thời, lực lượng thanh niên được khuyến khích, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bằng cách luân chuyển xuống các đơn vị sản xuất. Được sự quản lý trực tiếp của Đoàn khối công nghiệp Hà Nội, Đoàn Thanh niên  Tổng công ty nhận được sự chỉ đạo sát sao trong các hoạt động phong trào thanh niên. Nhiệm kỳ vừa qua của Đoàn thanh niên gắn với những giai đoạn sôi nổi nhất của phong trào thanh niên cả nước như phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào ủng hộ các chiến sỹ hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các phong trào "sáng tạo trẻ" do Đoàn khối công nghiệp phát động...Với đặc điểm tình hình trên, hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của  Tổng công ty đã có những thuận lợi và khó khăn: Đoàn thanh niên Tổng công ty được sự quan tâm của Đảng uỷ, Tổng giám đốc, Công đoàn Tổng công ty và Công đoàn Cơ quan Tổng công ty, Công đoàn khách sạn HERITAGE, Trung tâm XNK & HTĐT trong việc tổ chức các hoạt động và sinh hoạt. Đảng uỷ Tổng công ty luôn quan tâm đến hoạt động đoàn, bồi dưỡng giáo dục đoàn viên thanh niên về tư tưởng chính trị, ý thức trong công việc, thường xuyên chỉ đạo công tác thanh niên. Với số lượng đoàn viên ở các địa điểm khác nhau nên kinh phí tổ chức hoạt động không nhiều. Đảng uỷ Tổng công ty, chính quyền, công đoàn Tổng công ty và Công đoàn Cơ quan Tổng công ty, Công đoàn khách sạn HERITAGE, Trung tâm XNK & HTĐT luôn quan tâm hỗ trợ kinh phí để thanh niên tổ chức các hoạt động . Đoàn viên thanh niên được làm việc trong môi trường thuận lợi, điều kiện làm việc tốt, thu nhập và công việc ổn định, phần lớn đoàn viên có trình độ học vấn cao, lập trường tư tưởng vững vàng. Đoàn thường xuyên nhận được sự chỉ đạo hoạt động từ Đoàn khối công nghiệp Hà Nội và sự nhiệt tình phối hợp hoạt động từ các đoàn thanh niên các đơn vi trong Tổng công ty thuộc địa bàn Hà Nội. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ Đoàn có bước chuyển biến tích cực, năng lực và trình độ cán bộ Đoàn được nâng lên. Chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn được quan tâm. Tổng công ty đã xây dựng được khu thể thao nên ĐVTN có thể tham gia chơi thể thao và giao lưu với nhau thường xuyên hơn. Sự phát triển về kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của ngành than nói riêng đã phần nào nâng cao đời sống, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hoạt động chính đáng của đoàn viên thanh niên.
Bên cạnh những mặt thuận lợi, hoạt động đoàn và phong trào thanh niên Tổng công ty cũng gặp một số khó khăn như: Số lượng đoàn viên thanh niên ít; đoàn viên thanh niên thuộc sự quản lý của 03 đơn vị chuyên môn khác nhau. Cơ quan Tổng công ty có 26 đoàn viên, Trung tâm xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư-VVMI có 28 đoàn viên, Khách sạn HERITAGE-VVMI có 13 đoàn viên. Phần lớn đoàn viên thanh niên thuộc Trung tâm xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư thường xuyên đi công tác đột xuất dài ngày và không có lịch công tác cụ thể. Có nhiều đồng chí đi công tác xa, dài ngày nhưng vẫn cố gắng nhiệt tình về tham gia các hoạt động thể thao do Đoàn TN Tổng công ty và Đoàn khối công nghiệp Hà Nội tổ chức, tuy nhiên việc tham gia sinh hoạt định kỳ gần như không thể thực hiện được. Thời gian số đoàn viên này dành cho các hoạt động phong trào bị hạn chế. Trên thực tế số đoàn viên thường xuyên sinh hoạt và hoạt động đoàn khoảng gần 40 người. Một số đoàn viên thanh niên chưa hết tuổi tham gia sinh hoạt đối với khối CNVC (>30 tuổi), nhưng do điều kiện công việc nên không thể nhiệt tình tham gia hoạt động đoàn, vì vậy lực lượng thanh niên Đoàn thanh niên Tổng công ty không phải là ít nhưng số thực tế tham gia hoạt động phong trào lại mỏng. Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ (2012-2014) gồm 9 đồng chí, trong đó đều là những đồng chí kiêm nhiệm, vừa làm công tác chuyên môn vừa tham gia công tác đoàn và trong nhiệm kỳ lại có sự thay đổi trong Ban chấp hành do đồng chí Bí thư Ban chấp hành nhận nhiệm vụ mới nên phần nào cũng ảnh hưởng đến các hoạt động của Đoàn.
Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn TN Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ 2012 – 2014. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ trong toàn Tổng công ty. BCH Đoàn Tổng công ty đã cụ thể thành các chương trình, kế hoạch cho từng năm, từng giai đoạn. Điểm nổi bật trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhiệm kỳ là các cấp bộ Đoàn đã tập trung chỉ đạo, triển khai các nội dung có tính chiều sâu, chú trọng đến việc trang bị lý luận chính trị cơ bản cho Đoàn viên thanh niên, tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, trên cơ sở tìm tòi nhân rộng các mô hình, các cách làm phù hợp, hiệu quả, coi trọng các hoạt động cấp chi đoàn, đồng thời  tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục chính trị trong nhiệm kỳ được tập trung vào việc  triển khai các nội dung giáo dục về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập các nghị quyết Đảng, các nghị quyết của Đoàn, học tập chính sách, pháp luật của Nhà nước, tìm hiểu luật ATGT, luật lao động, luật khiếu nại tố cáo, nghe tuyên truyền về tác hại của ma tuý.v.v. Công tác giáo dục truyền thống được triển khai với nhiều hình thức phong phú, gắn với dịp kỷ niệm của các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. BCH chỉ đạo các chi đoàn tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Những hoạt động trên đây của BCH Đoàn Tổng công ty đã khơi dậy trong tuổi trẻ đơn vị niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời củng cố vững chắc niềm tin tuyệt đối vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa đoàn viên, thanh niên trong Tổng công ty với đoàn viên, thanh niên các đơn vị bạn. Nâng cao đời sống tinh thần cho mỗi đoàn viên, tạo không khí thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh của tổ chức Đoàn. Đoàn viên, thanh niên trong Tổng công ty đã chủ động bám sát vào nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, theo dõi sát sao tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đoàn kết nhất trí, quan hệ với các đồng nghiệp trong đơn vị tốt, luôn trau dồi kiến thức giúp đỡ nhau hoàn thành công việc, tham gia tích cực vào phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch từ năm (2012-2014) của Tổng công ty.  Đoàn viên thanh niên Tổng công ty sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những Đơn vị xa, điều kiện làm việc còn thiếu thốn, môi trường làm việc khó khăn tiêu biểu như đồng chí Ngô Thị Bích Thủy phòng KTKH, đồng chí Nguyễn Văn Đông phòng LĐTL, đồng chí Hoàng Văn Quang, Lưu Quốc Huy và Nguyễn Trung Dũng phòng kỹ thuật than. Các hoạt động đó đã đem lại thành quả đáng kể đóng góp một phần không nhỏ vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Thanh niên thuộc chi đoàn Trung tâm XNK & HTĐT luôn đảm nhận những công việc nhiều khó khăn thử thách, vất vả, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như tìm kiếm thị trường, đi thị sát, kiểm tra hàng hoá tại nơi sản xuất (Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapo...), tiến hành các thủ tục nhập khẩu, tiếp nhận vận chuyển máy móc, thiết bị phức tạp  (Từ Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn...) về khai trường mỏ an toàn.  Nhiều công trình thanh niên tiêu biểu đã mang lại lợi ích lớn cho tập thể, đóng góp vào thành tích sản xuất kinh doanh chung của Trung tâm xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư, Khách sạn Heritage Hà Nội. Tổ chức các chương trình giao lưu gặp mặt và tuyên dương Thanh niên tiêu biểu năm 2013 toàn Tổng công ty tại Hồ Núi Cốc- Thái Nguyên và các chương trình giao lưu giữa Thanh niên Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin với Đoàn thanh niên ngành than khu vực tại Hà Nội như Viện khoa học Mỏ, Tổng công ty hóa chất mỏ-Vinacomin, Công ty CP đầu tư và thương mại-Vinacomin,... Đây là chương trình có ý nghĩa sâu sắc đến toàn thể đoàn viên thanh niên. Qua các chương trình này đoàn viên có thể nắm chắc được các ngày lễ lớn trong năm, hiểu sâu hơn tổ chức, công việc của ngành, của Tổng công ty đang xây dựng và cùng nhau đoàn kết để xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững. Hằng năm phần lớn đoàn viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp.
 Phong trào Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được phát triển mạnh mẽ và trở thành hoạt động thường xuyên, nội dung hoạt động thiết thực. Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt và trong các cuộc vận động do Công đoàn Tổng công ty tổ chức, về vật chất chưa nhiều nhưng đã nâng cao tính giáo dục tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" trong mỗi đoàn viên, kêu gọi đoàn viên ủng hộ ngay cho các đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo trong chi đoàn mình sinh hoạt. Một trong các hoạt động đó là BCH đã tổ chức chương trình quyên góp từ thiện tại xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên, các hoạt động xã hội tại các xã nghèo huyện Đồng Văn – Hà Giang do Đoàn khối phát động. Đoàn đã quyên góp được hơn 20 thùng mì tôm, hơn 1000 quyển vở, 45 bộ sách giáo khoa, 5 thùng quần áo – gần 200 bộ, hơn 10 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ học tập khác.

Phong trào thanh niên xung kích trong các phong trào được thể hiện như:Xung kích thực hiện cải cách hành chính. BCH đoàn thường xuyên tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, đoàn viên hãy luôn nâng cao vai trò của người cán bộ công chức trẻ trong trong cơ quan, thực hiện tốt việc cải cách hành chính trong thời kỳ hội nhập từ những phương châm, việc làm thiết thực, hiệu quả, cụ thể như: Chấp hành nội quy, giờ làm việc tại cơ quan với phương châm “Thanh niên đến trước về sau” do Đoàn cấp trên phát động..Về nội dung công việc đảm bảo “Việc chưa xong chưa ra về”. Đây hoàn toàn không phải là khẩu hiệu, mà rất thực tế. Mỗi cá nhân đoàn viên trong chi đoàn luôn tự học hỏi, trau dồi kiến thức, xây dựng đạo đức nghề nghiệp, tự học tự rèn nâng cao trình độ nghiệp vụ để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, công việc được giao. Tập thể đoàn kết, sáng tạo học tập và ứng dụng côngn ghệ thông tin vào công tác chuyên môn. Đoàn viên thanh niên cũng tích cực đề xuất các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng tập thể, cơ quan vững mạnh. Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế. BCH các Chi đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên thanh niên về hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập, định hướng việc tiếp nhận thông tin về thị trường đầu vào sản xuất và đầu ra sản phẩm. Nhiều đoàn viên thanh niên đã được Tổng công ty tạo điều kiện tham gia các lớp học, các khoá tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được công việc được giao.
Phong trào“4 đồng hành với Thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp”.Đồng hành với  thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. BCH thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình, theo dõi, quan sát, kịp thời động viên, đôn đốc đoàn viên trong Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua một số buổi sinh hoạt tập thể, các đoàn viên trong Chi đoàn đã cùng phát huy thế mạnh, tinh thần đoàn kết trong việc bàn luận, thống nhất đưa ra các phương pháp, giải pháp làm việc chủ động, hiệu quả, cùng học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Phát huy tính sáng tạo, tự học, tự rèn, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ. Đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp. Các chi đoàn thường xuyên tham mưu với lãnh đạo cơ quan và các phòng, ban, chuyên môn quan tâm tạo điều kiện, hướng dẫn và giao những việc khó, việc mới cho đoàn viên thanh niên. Để đoàn viên dần khẳng định vai trò tiên phong, khẳng định được bản lĩnh, khả năng nghiệp vụ. Nhiều đoàn viên thanh niên đã được Tổng công ty tin tưởng giao thực hiện công việc, chức vụ khẳng định được năng lực và sự năng động của tuổi trẻ công công tác chuyên môn. Đời sống của đoàn viên thanh niên cũng không ngừng được cải thiện cùng với sự lớn mạnh và phát triển của Tổng công ty. Đoàn viên thanh niên còn tham gia xây dựng môi trường văn hoá tại nơi cư trú và cơ quan công tác. Không có đoàn viên thanh niên nào bị nhắc nhở về các hành vi thiếu văn hoá, góp phần vào công tác xây dựng môi trường văn hoá của toàn xã hội. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sồng văn hóa tinh thần, thường xuyên khuyến khích đoàn viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ngoài giờ làm việc. Tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao như hội thao, hội diễn, đại hội TDTT Tổng công ty, toàn ngành than của Đoàn khối đã đạt nhiều huy chương và thành tích ở các môn bóng đá và hội diễn văn nghệ. Phối hợp với công đoàn cơ quan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho đoàn viên nhân các dịp 8/3, 20/10, 26/3. BCH cũng đã phối hợp với các chi đoàn bạn tổ chức tốt các hoạt động giao hữu thể thao thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như giao lưu thể thao với các Chi đoàn Đơn vị khu vực Hà Nội nhân ngày thành lập Đoàn 26/3. Ngoài ra, còn khuyến khích đoàn viên thanh niên sử dụng Internet phục vụ cho học tập và công tác, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín dị đoan, văn hoá phẩm phản động, đồi truỵ, kích động bạo lực...BCH tổ chức cho ĐVTN đi tham quan, du lịch mùa hè trong thời gian từ tháng 06 đến tháng 07 hàng năm. Vận động đoàn viên thanh niên thực hiện nếp sống văn minh, sử dụng trang phục trang nhã, lịch sự, phù hợp văn hóa công sở. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động xã hội. BCH và các đoàn viên thường xuyên tổ chức trao đổi kiến thức về kinh tế - xã hội, rèn luyện cho đoàn viên các kỹ năng nói, viết, phân tích và bày tỏ ý kiến, kỹ năng xây dựng kế hoạch, làm việc theo nhóm...giúp cho ĐVTN mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp xã hội, giao tiếp với đối tác trong công việc, giao tiếp với các Đơn vị trong Tổng công ty.Vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động “4 không” (không xả rác nơi công cộng, không hút thuốc lá, không uống rượu bia trong giờ làm việc và không vi phạm luật giao thông) do Đoàn cấp trên phát động. Trong nhiệm kỳ, đoàn viên trong các chi đoàn đã nghiêm túc thực hiện cuộc vận động 4 không. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc với phương châm "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo, hướng mạnh vào củng cố, xây dựng tổ chức chi đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên và đổi mới nội dung sinh hoạt đoàn. Công tác cán bộ Đoàn được BCH Đoàn Tổng công ty tập trung chỉ đạo, đặc biệt quan tâm tới chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ đoàn, bổ sung, thay thế kịp thời các đồng chí trong BCH thiếu do luân chuyển công tác năng lực hạn chế. Bí thư, Phó bí thư được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, xây dựng quy trình về công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo cán bộ Đoàn trong cả nhiệm kỳ. Công tác kiểm tra của Đoàn được tăng cường theo hướng gắn hoạt động đoàn với việc chỉ đạo thực hiện các chủ trương công tác của các cấp bộ Đoàn, nhiệm vụ phát triển kinh tế chính trị của Tổng công ty.

Công tác tham gia xây dựng Đảng. BCH đoŕn đã tập trung chỉ đạo, thông qua việc học tập, quán triệt chỉ thị, và triển khai nghị quyết của Đảng, các cấp; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên các hoạt động của Đoàn với cấp uỷ, tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, giới thiệu đại diện tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được quan tâm, đặc biệt qua các đợt phát triển "Lớp đảng viên Hồ Chí Minh". Trong nhiệm kỳ, được sự quan tâm bồi dưỡng của Đảng uỷ Tổng công ty cùng với nỗ lực phấn đấu của đoàn viên thanh niên, Trong nhiệm kỳ vừa qua  Đoàn TN Tổng công ty đã bồi dưỡng và giới thiệu sang Đảng kết nạp 12 đoàn viên thanh niên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.(Cụ thể năm 2012: 4 đoàn viên; năm 2013: 5 đoàn viên; năm 2014: dự kiến 3 đoàn viên). Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Cùng với sự quan tâm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, Đoàn Tổng công ty không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. BCH đoàn đã chủ động phối hợp với Công đoàn cơ quan Tổng công ty tổ chức tốt các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ viên chức trong cơ quan Tổng công ty tham gia các hoạt động nhân các ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu như: vui chơi, sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ và tặng quà cho các em, tạo cho các em có sân chơi lành mạnh, vui vẻ, đầy ý nghĩa, giúp cho các em thiếu nhi có một tâm lý thoải mái phấn đấu vươn lên trong học tập để ngày càng trở thành con ngoan, trò giỏi. Các kế hoạch hoạt động do BCH đoàn Tổng công ty xây dựng đã lôi kéo được đông đảo các em hưởng ứng tham gia. Đây cũng là dịp để giáo dục định hướng giúp cho các em hiểu thêm về cuộc sống tương lai của mình, hiểu thêm về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
Qua một nhiệm kỳ cố gắng, đoàn kết, phấn đấu, Ban chấp hành đoàn đã rút ra những  điểm tập trung và bài học kinh nghiệm.
Nhěn chung phong trào đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua đã tổ chức được các hoạt động mang mầu sắc của đoàn thanh niên trong doanh nghiệp, nhưng nhìn chung phong trào thanh niên của Đoàn Tổng công ty chưa mạnh. Chưa duy trì hoặc tổ chức được những hoạt động mang tính chất lâu dài và có chiều sâu trong đoàn viên thanh niên. Một số phong trào đã duy trì tốt từ các năm trước như tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, thăm hỏi khi sinh nở, ốm đau bị gián đoạn. Nguyên nhân một phần do điều kiện công tác của đoàn viên thanh niên, một phần do Ban chấp hành đoàn chưa tích cực tìm ra những giải pháp hoạt động có hiệu quả hơn. Phần lớn đoàn viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được phổ biến đầy đủ những chính sách pháp luât, các bài học về chính trị, tuy nhiên ban chấp hành đoàn chưa chủ động tổ chức được nhiều các hoạt động tuyên truyền trong thanh niên mà vẫn chủ yếu vận động thanh niên tham gia vào các đợt tuyên truyền do chuyên môn và Đảng uỷ Tổng công ty tổ chức. Một bộ phận không nhỏ đoàn viên thanh niên chưa chủ động, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, còn e dè trong các hoạt động tập thể. Tuy còn có một số mặt hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới nhưng công tác đoàn và phong trào thanh niên Tổng công ty nhiệm kỳ vừa qua cũng đã đạt được những kết quả tốt, từng đoàn viên đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công việc chuyên môn, tự rèn luyện mình, có ý chí phấn đấu cao. Đặc biệt trong công tác an ninh, trật tự xã hội, bài trừ các tệ nạn xã hội trong thanh niên và thực hiện văn hoá trong doanh nghiệp, từng đoàn viên tự xây dựng cho mình một tác phong công nghiệp trong công tác, khiêm tốn trong giao tiếp ứng xử và trong quan hệ công tác với các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, góp phần cùng CBCNVC Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 Qua hoạt động phong trào đoàn nhiệm kỳ vừa qua đã rút ra những bài học kinh nghiệm để làm tốt các mặt công tác sau trong nhiệm kỳ tới là: Thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của Đoàn và chỉ đạo của Đoàn khối công nghiệp Hà Nội, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, các đoàn thể, đưa phong trào Đoàn phát triển rộng khắp. Gắn kết chặt chẽ nội dung công tác Đoàn, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên và nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu SXKD Tổng công ty. Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch phát động các phong trào do Thành đoàn và Đoàn cấp trên phát động, tổ chức. Duy trì những hoạt động đặc trưng của  đoàn thanh niên Tổng công ty. Chú ý đặc biệt đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn đối với ban chấp hành, tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Đoàn khối công nghiệp tổ chức. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn  phù hợp với thanh niên, coi trọng công tác thi đua khen thưởng, biểu dương những nhân tố mới, nhân tố tích cực trong hoạt động Đoàn. Thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi với các đoàn bạn, qua đó học hỏi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ sở đoàn, tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên của chi đoàn tham gia. Định kỳ kiểm tra lại hoạt động của đoàn cơ quan để ghi nhận những mặt hoạt động tốt, chấn chỉnh những mặt hoạt động chưa tốt. Thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, yếu kém để kịp thời rút kinh nghiệm.
Và cuối cùng, cũng là vẫn đề đặc biệt quan trọng, đó là phải gắn kết chặt chẽ công tác đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đoàn Tổng công ty chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ khi mỗi đoàn viên thực hiện tốt các công việc chuyên môn được giao. Thực tế hoạt động nhiệm kỳ vừa qua của chi đoàn Tổng công ty đã minh chứng cho điều này.Kết thúc phần báo cáo tổng kết phong trào Đoàn nhiệm kỳ vừa qua những thành tích đã đạt được và bài học kinh nghiệm của hoạt động phong trào thanh niên. Ban chấp hành Đoàn đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ tiếp theo từ năm 2014 đến 2017. Phần nhận định tình hình chung nêu rõ: Trong những năm qua công cuộc đổi mới của đất nước đã thu được những thành tựu quan trọng, đưa nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng tới đời sống, việc làm của thanh thiếu niên, tới việc chăm lo, đầu tư nguồn lực cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cấp ủy đảng, chính quyền và các lực lượng xã hội. Tổng công ty là đơn vị có số lượng CBCNV tương đối đông, đặc biệt Tổng công ty đang trong giai đoạn cổ phần hóa một số đơn vị giải thể, do đó để đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho CBCNV là vấn đề hết sức khó khăn. Các cấp, các ngành cần có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ, sự trưởng thành về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2014 - 2017. Đây là những điều kiện thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức để tuổi trẻ Tổng công ty tiếp tục được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong gian tới. Bám sát vào nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2014 - 2017 xác định: "TUỔI TRẺ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO THI ĐUA LAO ĐỘNG, SẢN XUẤT GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN "
Mục tiêu chính của hoạt động công tác Đoàn nhiệm kỳ mới là : Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng và hiệu quả cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt nam học tập và làm theo lời Bác". Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và năng lực công tác của đoàn viên thanh niên trong chi đoàn. Nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, đáp ứng tốt những nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng. Chuẩn bị sẵn sàng về tư tưởng và các điều kiện cần thiết để thực hiện thành công chiến lược phát triển Tổng công ty. Tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên thanh niên với việc phấn đấu xây dựng Tổng công ty, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vu để phục vụ công việc tốt hơn. Góp phần phấn đấu giữ danh hiệu Tổng công ty luôn là đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào VH-TT trong thanh niên để rèn luyện sức khoẻ, tinh thần góp phần xây dựng lối sống lành mạnh tránh xa các tệ nạn xã hội. Mục tiêu cụ thể là: 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, học tập 6 bài lý luận chính trị cơ bản cho Đoàn viên, thanh niên. Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh","Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi 20”, cuộc vận động "Sống chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích". 100% các Đoàn viên có đủ sổ sách, tài liệu sinh hoạt và quản lý đoàn viên theo quy định của Trung ương Đoàn. Triển khai, thực hiện phong trào " Thanh niên tình nguyện" "Tháng thanh niên". Tỷ lệ đoàn viên thanh niên thường xuyên tham gia vào các hoạt động đoàn đạt trên 70 %. Đoàn Tổng công ty tiếp tục giữ vững danh hiệu tổ chức Đoàn vững mạnh. Hàng năm giới thiệu từ 2 đến 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, phấn đấu trong nhiệm kỳ có từ 7 - 10 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.  100% đoàn viên không mắc phải các tệ nạn xã hội (nghiện hút, cờ bạc, lô đề…) không vi phạm luật giao thông. Phấn đấu hàng năm có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất được áp dụng.  Phấn đấu có từ  5 - 8 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp đơn vị và từ 4-5 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Tổng công ty trong một năm.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Đặc biệt là nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH”. Xung kích đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Tổ chức hoặc tham gia các đợt tuyên truyền học tập tìm hiểu truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của thành phố bằng nhiều hình thức phong phú như: Giao lưu văn hóa văn nghệ, tọa đàm, gặp mặt,, hoạt động đền ơn đáp nghĩa,...Tham gia tích cực vào các hoạt động chuyên đề của đoàn cấp trên, các diễn đàn của thanh niên đối với những vấn đề xã hội như Bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông,... Tiếp tục tuyên truyền Luật Thanh niên đến ĐVTN. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 100% ĐVTN chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan, Tổng công ty và quy định của địa phương nơi cư trú. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” bằng các hành động thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người đoàn viên, phát huy sự năng động sáng tạo và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Tổng công ty.
Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Phong trào‘‘5 Xung kích phát triển kinh tế – xã hội".Thực hiện tốt, hiệu quả các phong trào do Đoàn cấp trên phát động, tham gia đề xuất sáng kiến cải tiến công việc, thực hiện có hiệu quả các công trình phần việc thanh niên. Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao vai trò của công chức trẻ trong cải cách hành chính, vận động ĐVTN tích cực học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, đề xuất các ý tưởng, giải pháp thực hiện tốt các công việc được giao, thực hành tiết kiệm chống lãng phí… Tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện tại chỗ, sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới, tới những đơn vị xa còn khó khăn, thường xuyên xung kích đi đầu trong các hoạt động tổng vệ sinh môi trường làm việc. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tham gia bảo vệ cơ quan trong các dịp nghỉ lễ, tết theo sự phân công của cơ quan, xung kích trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội. BCH Đoàn TN tiếp tục kêu gọi toàn bộ đoàn viên thanh niên Tổng công ty góp phần công sức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Tích cực tham gia phong trào “Nghĩa tình biên giới hải đảo, Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, Ủng hộ đồng bảo bị thiên tai lũ lụt.”...do các cấp bộ Đoàn, các tổ chức và Công đoàn Tổng công ty phát động. Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế.
Phong trào “4 đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp" : Đẩy mạnh phong trào “Tự học - Tự rèn” nâng cao trình độ về mọi mặt trong đoàn viên thanh niên, vận động đoàn viên tích cực tham gia học hỏi, nghiên cứu tài liệu, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Tổ chức các hoạt động giao lưu, tham gia các diễn đàn, hội thảo để giúp cho ĐVTN phát triển kỹnăng xã hội. Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong chi đoàn; thường xuyên, tích cực luyện tập văn nghệ - TDTT bằng nhiều hình thức để rèn luyện sức khỏe, làm nòng cốt cho phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động VHVN - TDTT do Tổng công ty, Đoàn cấp trên tổ chức. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao với các đoàn bạn và Đơn vi, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tại Tổng công ty. Giúp đỡ ĐVTN trong công tác chuyên môn, nhất là đối với ĐVTN là cán bộ mới được tuyển dụng; kịp thời động viên, thăm hỏi ĐVTN những lúc gặp khó khăn, đau ốm.
Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng: Tổ chức cho đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh.Vận động các đảng viên trẻ phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong mọi hoạt động để ĐVTN noi theo. Tích cực góp ý phê bình cán bộ đảng viên theo yêu cầu của cấp ủy, nhất là đối với các đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn. Phấn đấu 100% đoàn viên là đảng viên được bình xét là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.
Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng: Phối hợp với Công đoàn tổ chức gặp mặt giao lưu văn hóa văn nghệ, khen thưởng các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu,... nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục, chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Vì trẻ em thân yêu” nhất là trong các dịp tết Nguyên đán, đầu năm học mới. Bế mạc và kết thúc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại hội đã đề ra mục tiêu hành động cụ thể là : Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Tổng công ty. Với truyền thống 34 năm của Tổng công ty, tuổi trẻ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin quyết tâm xung kích làm chủ tri thức, khoa học công nghệ, kỷ luật đồng tâm, lập thân, lập nghiệp, xây dựng văn hóa Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin gắn thương hiệu Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin, tự hào và giữ vững danh hiệu Đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới để đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Than- khoáng sản Việt Nam, của Bộ Công Thương và  Thủ đô Hà Nội./.

                                                                     Ngọc Minh, Hồng Cẩm, Nguyễn Đông
                                                                              Ảnh của Quang Nguyễn

Bí thư Đoàn Bùi Ngọc Hùng - báo cáo tổng kết nhiệm kỳ tại đại hội. ảnh Q.T.

Các đại biểu dự Đại hội. ảnh Q.T.

Giám đốc TTXNK Nguyễn Viết Quy tặng hoa cho Đại hội. ảnh Q.T.

Văn nghệ chào mừng đại hội Đoàn thanh niên - ảnh Q.T.

                                                                     Ngọc Minh, Hồng Cẩm, Nguyễn Đông
                                                                              Ảnh của Quang Nguyễn


                     

Số lượt đọc: 3659 - Cập nhật lần cuối: 07:18 | 07/07/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ