Thi đua là động lực thúc đẩy sản xuấtTrong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (VVMI) đã có nhiều đổi mới và đem lại hiệu quả rõ rệt, tạo động lực thúc đẩy CBNV-LĐ phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 Sổi nổi các phong trào thi đua
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”,  đã đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng từng đơn vị thành viên, trực thuộc.  Ngay từ đầu năm, Công đoàn Tcty đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh  với những mục tiêu cụ thể để các đơn vị triển khai vận động thực hiện. Đảng uỷ, Lãnh đạo Tcty đã rất quan tâm chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công nhân, viên chức lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Tcty góp phần  hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tcty đề ra.Trong quá trình thực hiện, rất nhiều đơn vị đã có những biện pháp sáng tạo để  triển khai thực hiện cụ thể như, triển khai thực hiện phong trào “ tổ xe kỷ lục thanh niên”, “Đoàn viên thanh niên với phong trào xây dựng khu tập thể văn minh”, “Thanh niên với phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “ phong trào Phụ nữ 2 giỏi: Giỏi việc nước, đảm việc nhà” v.v... Đối với phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các đơn vị đã triển khai đăng ký thực hiện, và vận động đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật tham gia  hưởng ứng nhiệt tình.
Rất nhiều sáng kiến được hình thành xuất phát từ thực tế sản xuất đã đem lại hiệu quả cụ thể, tiết kiệm được thời gian và chi phí, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho đơn vị. Thông qua phong trào thi đua với nội dung sát thực, mục tiêu rõ ràng, các đơn vị trong toàn Tcty đã góp phần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào của quần chúng lao động, yêu ngành, yêu nghề từ đó đề cao ý thức trách nhiệm, tôn vinh đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công nhân viên chức lao động trong Tcty. Quá trình tổ chức và thực hiện phong trào thi đua đã góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong các tổ chức quần chúng như Công đoàn, Nữ công, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh… Họ đã tích cực phối hợp cùng lãnh đạo các đơn vị trong việc triển khai các phong trào thi đua.
Giá trị từ các sáng kiến
Năm 2013, Tcty đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong và đã vinh danh 176 tổ, đội sản xuất, 575 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; công nhận và khen thưởng 176 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp kinh tế, trong đó các sáng kiến này đã làm lợi cho Tcty là 35,4 tỷ đồng. Có 11 đầu xe máy được công nhận đạt năng suất kỷ lục cấp Tổng Công ty; 5 nhà ăn ca công nhân đạt danh hiệu tiên tiến và 1 khu tập thể công nhân được công nhận Khu tập thể văn minh.

         Có 02 tập thể là Công ty than Na Dương, Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 04 cá nhân được Thủ tướng tặng Bằng khen, Tcty  được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua khá nhất năm 2013. Có 03 tập thể và 12 cá nhân được được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, 11 cá nhân xuất sắc được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 21 cá nhân xuất sắc được công nhận và tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tập đoàn. Nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào văn hóa thể thao và các hoạt động xã hội sôi nổi như: Công ty than Núi Hồng, Công ty than Na Dương, Công ty Cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực, Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị, Trung tâm Điều dưỡng ngành Than, Phân xưởng Cơ điện - Công ty than Khánh Hòa, Phòng Kinh doanh tổng hợp -Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng...
Hoạt động của phong trào thi đua ở các đơn vị trong Tcty nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ sôi nổi của đội ngũ CBCN lao động, góp phần tạo nên sự hăng say trong lao động.  Năm 2013 sản xuất than nguyên khai đạt 98% kế hoạch; sản xuất than sạch đạt 108%; than tiêu thụ đạt 1.676.130 tấn bằng 104% kế; đất bóc sản xuất đạt 100% kế hoạch; sản xuất và tiêu thụ xi măng đạt 1.907.715 tấn bằng 95% kế hoạch. Tổng doanh thu trong năm 2013 của Tcty là 4.560 tỷ đồng, tiền lương bình quân toàn Tcty đạt 5.600.000 đồng/người/tháng, nộp ngân sách đạt 320 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.912 triệu đồng
Mục tiêu thi đua đề ra của Tcty năm 2014 là “An toàn – đổi mới – hiệu quả - phát triển”, trong thời gian tới Tcty sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất  từ đó tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong tập thể giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả toàn diện.
Nguyễn Hoa


 

Số lượt đọc: 3161 - Cập nhật lần cuối: 09:32 | 09/05/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ