VVMI: Thân thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu


Với phương châm hành động “thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; hài hoà với địa phương và cộng đồng, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc (VVMI) đã tích cực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác than cũng như sản xuất vật liệu xây dựng.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường, Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc đã xây dựng và ban hành nhiều giải pháp trong công tác quản lý môi trường. Đồng thời mở các lớp tập huấn nâng cao nhận thức đối với công tác bảo vệ môi trường cho công nhân lao động, cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác môi trường. Qua đó nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường của người lao động các đơn vị thuộc Tcty  đã được cải thiện rõ rệt. Nhờ đó công tác quản lý bảo vệ môi trường ngày càng đạt hiệu quả hơn.…
Tại các đơn vị thành viên của Tcty đã có những biện pháp cụ thể trong công tác quản lý bảo vệ môi trường như: Công ty than Na Dương nghiêm túc thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường cũng như vệ sinh lao động; Xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Tại Công ty than Núi Hồng cũng đã làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đơn cử như việc hoàn trả lại đất canh tác cho địa phương; tham gia hưởng ứng ngày lễ trồng cây, ngày môi trường Thế giới, Xử lý bụi cho tuyến băng tải cấp than cho nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn qua khu vực dân cư.... Đối với, Công ty than Khánh Hoà cũng đã có những biện pháp tích cực bảo vệ môi trường như: Nạo vét mương thoát nước, đắp đê chân bãi thải, lắp đặt hệ thống phun mưa giảm bụi cho khu vực sàng tuyển, tích cực tăng cường trồng cây xanh bãi thải và lề đường vận chuyển để giảm bụi, tưới nước đường vận chuyển than tiêu thụ, đồng thời thực hiện quan trắc định kỳ theo quy định...
Việc nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến than cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường không chỉ giúp cho Tcty CN mỏ Việt Bắc gia tăng sản lượng mà còn giảm thiểu được nguy cơ ô nhiễm, góp phần giúp cho Tổng công ty phát triển bền vững và tạo được cảnh quan tươi xanh. Năm 2013, Mỏ Việt Bắc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, duy trì ổn định việc làm và đời sống CBCNV được đảm bảo và được bình chọn là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 195 về doanh thu.
Năm 2014, Tcty CN Mỏ Việt Bắc đề ra 10 mục tiêu chính phải thực hiện trong năm, trong đó yêu cầu tất cả các công ty con phải rà soát lại toàn bộ hạng mục công việc môi trường, có báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường mới nhất để lập kế hoạch chính xác và hiệu quả. Cải thiện từng bước môi trường làm việc, môi trường xã hội để góp phần vào mục tiêu “thân thiện với môi trường, hài hoà với cộng đồng”
 Hiện nay công tác bảo vệ môi trường đang đứng trước nhiều thách thức đáng quan tâm như: Thách thức giữa yêu cầu bảo vệ môi trường với lợi ích kinh tế trước mắt trong đầu tư phát triển; thách thức giữa tổ chức và năng lực quản lý môi trường còn nhiều bất cập trước những đòi hỏi phải đưa công tác quản lý môi trường vào nền nếp. Chính vì thế công tác quản lý, bảo vệ môi trường sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập vào thị trường quốc tế và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.


Nguyễn Hoa
 

Số lượt đọc: 3490 - Cập nhật lần cuối: 01:36 | 06/05/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ