TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC – VINACOMIN HƯỞNG ỨNG, PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ LẦN THỨ 16

                               
                       Quang Minh


Hưởng ứng cuộc phát động “ Tuần lễ Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014”. Từ nhiều năm nay mục tiêu An toàn vẫn được xác định là mục tiêu hàng đầu và quan trọng nhất trong các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc. Ngày 21 tháng 01 năm 2014, Tổng công ty đã có công văn số 96-CMV-AT, hướng dẫn việc thực hiện tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN gửi cho các Công ty con và Đơn vị trực thuộc để triển khai một cách đầy đủ và nghiêm túc. Tiếp đó Tổng công ty cũng đã thành lập Ban chỉ đạo tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN gồm 11 người do phó Tổng giám đốc Phạm Đức Thiện làm trưởng ban.
Chủ đề phát động Tuần lễ Quốc gia lần thứ 16 năm 2014 là “ Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.
Sau một thời gian chuẩn bị và tích cực hưởng ứng chủ đề này, ngày 17 tháng 3 năm 2014, tất các các Công ty con, đơn vị trực thuộc tổng công ty đã đồng loạt ra quân hưởng ứng “ Tuần lễ Quốc gia về an toàn – vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ” ( từ 16 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 năm 2014). Các công ty đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng. Điển hình và tiêu biểu nhất là các công ty : Than Na Dương, Than Khánh Hòa, Than Núi Hồng, Các công ty xi măng La Hiên, Tân Quang, Quán Triều, Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp, Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị, Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực, Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc.
Tại các cuộc mít tinh phát động và hưởng ứng, các phân xưởng, các phòng nghiệp vụ đều thống nhất ký cam kết thi đua thực hiện tốt tuần lễ Quốc gia an toàn. Giám đốc và Công đoàn cũng ký cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Cùng với các Công ty con và Đơn vị trực thuộc, Khối cơ quan tổng công ty cũng tiến hành kiểm tra, rà soát lại  toàn bộ cơ sở vật chất, các phương tiện phục vụ công tác phòng chống cháy nổ và đảm bảo cơ quan an toàn.
 Trong 9 khẩu hiệu và nội dung tuyên truyền của năm 2014 trong tuần lễ Quốc gia an toàn lần thứ 16, trong đó có các nội dung :
-    Cùng suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động
-    Tăng cường văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc.
-    Văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động.
-    Phát triển sản xuất, kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường.
-    Phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong lao động, sản xuất chính là bảo vệ hạnh phúc gia đình bạn.
-    Chấp hành quy trình, biện pháp làm việc an toàn là nghĩa vụ của người lao động.
-    An toàn vệ sinh lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp...

Sau thời gian tổ chức Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN, Tổng công ty sẽ tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm những việc làm được, những việc chưa làm được, tình hình tai nạn lao động, sự cố thiết bị, sự cố công trình trong Tuần lễ, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp khắc  phục các thiếu sót, khuyết điểm. Khen thưởng cho những tập thểm cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuần lễ và xử lý nghiêm những người vi phạm công tác này. Đồng thời lập kế hoạch duy trì, phát huy thành quả đã đạt được và triển khai thực hiện các biện pháp để khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm tồn tại nhằm thực hiện tốt mục tiêu an toàn trong cả năm 2014.

                                                                            Bài của Quang Minh
                                                                            Ảnh của Bùi Quang Tuynh

Ảnh: Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 16-2014 tại Công ty than Na Dương.

Số lượt đọc: 3309 - Cập nhật lần cuối: 03:21 | 18/03/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ