ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC – VINACOMIN TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XI)

          
                                                                              Trịnh Thị Ngoan

   Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty trong năm 2014, trong đó có việc tổ chức học tập các Nghị quyết của Trung ương. Ngày 04 tháng 3 năm 2014, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc -Vinacomin đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên của Đảng bộ và khối cơ quan Tổng công ty. Tại hội nghị các cán bộ, đảng viên, công nhân viên đã nghe đồng chí Phạm Văn Thâu – Chuyên viên cao cấp, nguyên phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam đã truyền đạt, quán triệt tới các cán bộ, đảng viên, công nhân viên 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kết luận tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tập trung vào các chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.
  Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Bùi Trần Đông, Bí thư Đảng ủy- Tổng giám đốc Tổng công ty nêu rõ: Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đã bàn và quyết định những vấn đề hệ trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước trong những năm tới. Đồng chí bí thư đã gợi mở và lưu ý các cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Tổng công ty đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết ở đơn vị mình nghiêm túc, thiết thực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong cương vị của mình phải tự phấn đấu rèn luyện và thấm nhuần tinh thần của nghị quyết  để Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.

                                                              Tin của Trịnh Thị Ngoan
                                                               Ảnh của Ngọc Minh


Ảnh: Báo cáo viên Phạm Văn Thâu truyền đạt Nghị quyết tại hội nghị ( ảnh Ngọc Minh).

 

Số lượt đọc: 3330 - Cập nhật lần cuối: 06:49 | 05/03/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ