ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN -VVMI, LÀM TỐT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG


                                                                Hoàng Hùng

Những năm qua, Đảng bộ Công ty Cổ phần xi măng La Hiên (VVMI) đã làm tốt công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên.

Đảng bộ Công ty chỉ đạo các đơn vị tổ chức sinh hoạt chi bộ đầy đủ, đúng điều lệ đảng đồng thời có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo dân chủ và đề cao tính phê bình và và tự phê bình trong nội bộ đảng. Về công tác lãnh, chỉ đạo các chi bộ thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng bộ các cấp, Đảng bộ Công ty triển khai nghiêm túc tới các chi bộ công tác kiểm tra của đảng, đặc biệt là chương trình kiểm tra khắc phục khuyết điểm còn tồn tại sau kiểm tra theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); giám sát tăng cường kỷ luật, thực hiện điều lệ Đảng theo chỉ đạo của Huyện uỷ Võ Nhai; tiếp tục thực hiện đề án 06 – ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 v.v. Về công tác phát triển đảng, Đảng uỷ Công ty hoàn thiện các hồ sơ, bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú vào đảng, đồng thời chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị đúng thời gian quy định… Do làm tốt công tác phát triển đảng viên, do vậy Đảng bộ Công ty cổ phần xi măng La Hiên ngày càng được phát triển và củng cố từ 28 đảng viên khi nhà máy mới thành lập năm 1995 đến nay đã có 148 đảng viên sinh hoạt trong Đảng bộ. Ngoài ra, Đảng bộ cũng lãnh chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng như tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vấn đề việc làm và thu nhập luôn là chủ đề quan tâm của công ty và được coi trọng hàng đầu. Trong quá trình hoạt động, đảng bộ và các tổ chức đoàn thể Công ty luôn quan tâm đến công tác xã hội, vận động CNVC - LĐ đóng góp ủng hộ các nạn nhân bị chất độc màu da cam, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ việc xây dựng tượng đài, ủng hộ và tài trợ các đơn vị xây dựng Nhà văn hóa xóm, xây dựng nhà truyền thống tại địa phương với tổng số tiền tham gia công tác xã hội từ thiện mỗi năm của Công ty là trên 150 triệu đồng.

Ảnh: Nhà máy xi măng La Hiên - Võ Nhai, Thái nguyên. ảnh của Nguyễn Quang
                                                                             

                                                            Tin của Hoàng Hùng
 

Số lượt đọc: 3573 - Cập nhật lần cuối: 03:06 | 19/02/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ