VÌ SỰ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG


Một quá trình lao động có thể tồn tại một hoặc nhiều yếu tố nguy hiểm, nếu không được phòng ngừa, ngăn chặn, chúng có thể tác động vào con người gây chấn thương, gây bệnh nghề nghiệp, làm giảm sút, làm mất khả năng lao động hoặc gây tử vong. Hiểu rõ điều này, Công ty than Núi Hồng luôn quan tâm tới công tác bảo hộ lao động, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình lao động, nhằm mục đích hạn chế thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn trong lao động. Đảm bảo cho người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động không tốt gây nên.

Trong hoạt động SXKD, Công ty than Núi Hồng đều tăng cường thực hiện các biện pháp cụ thể và sát thực về công tác AT – VSLĐ, phòng chữa cháy nổ và bảo vệ môi trường sản xuất. Các đơn vị, phòng, ban, phân xưởng đều thực hiện đầy đủ phân công trách nhiệm cụ thể giữa chuyên môn và công đoàn, tiếp tục ổn định tổ chức và hoạt động bộ máy làm an toàn tại các đơn vị. Công ty đã tiến hành công tác tuyên truyền và tập huấn ATVS – LĐ cho cán bộ công, công nhân viên nhằm hình thành những kỹ năng cơ bản nhất về ATVS – LĐ, thực hiện các phương án phòng cháy chữa cháy thông qua việc ban hành các văn bản , treo băng zôn, khẩu hiệu…..tại nơi làm việc.
Chăm sóc sức khỏe cho người lao động  cũng luôn được Công ty luôn chú ý tới qua việc thường xuyên tổ chức các bữa ăn ca, nước uống cho cán bộ công nhân đầy đủ, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Công ty còn luôn tạo điều kiện tốt cho việc chăm sóc sức khỏe, điều trị ở cấp cấp cơ sở cho người lao động. Người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh mãn tính được theo dõi thường xuyên chặt chẽ; đã tổ chức tổ chức tốt công tác khám, chăm sóc sức khỏe và điều trị ban đầu tại trạm y tế của Công ty là 211 người với chi phí thuốc là 17.935.000 đồng (riêng nguồn của công ty). Không chỉ quan tâm tới đời sống tinh thần, Công ty còn thực hiện bồi dưỡng độc hạn bằng hiện vật cho người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, đảm bảo định lượng dinh dưỡng, tổng chi bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật 9 tháng là 155.076.000 đồng đạt 66% năm.
Công tác kiểm tra hiện trường sản xuất cũng được quan tâm chú trọng thực hiện từ người lao động đến các tổ sản xuất, phân xưởng. Thực tế công tác kiểm tra và chấm điểm hàng ca, hàng ngày ở các đơn vị sản xuất cụ thể như sau: Tổ tự kiểm tra: tự kiểm tra hàng ca, hàng ngày ở các đơn vị sản xuất 19.818 lần; Phân xưởng kiểm tra: 104 lần (kiểm tra đột xuất là 41 lần, kiểm tra chuyên đề 21 lần, kiểm tra chéo các phân xưởng là 21 lần, kiểm tra chấm điểm toàn diện là 21 lần); Công ty thực hiện kiểm tra là 35 lần ( kiểm tra đột xuất 45 lần, kiểm tra chuyên đề 03 lần, kiểm tra chéo các đơn vị trong tổng công ty 02 lần và kiểm tra chấm điểm toàn diện 22 lần). Ngoài ra công tác tổng hợp các kiến nghị và thực hiện các kiến nghị của người lao động luôn được công ty chú trọng thực hiện vì thế mà trong 9 tháng công ty đã tập hợp và giải quyết đc 158/ 158 kiến nghị.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được thì Công ty không tránh khỏi những việc hạn chế, chính vì thế mà Công ty than Núi Hồng đã và đang tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa tới việc đảm bảo AT – VSLĐ cho người lao động nhằm phát triển Công ty bền vững gắn liền với lợi ích người lao động.
Hướng Dương
 

Số lượt đọc: 3948 - Cập nhật lần cuối: 01:11 | 26/11/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ