HỌC TẬP CHÍNH TRỊ VÀ HUẤN LUYỆN TỰ VỆ QUÂN SỰ NĂM 2013 Ở CÔNG TY THAN NA DƯƠNG

                       Bùi Quang Tuynh – Công ty than Na Dương

Thực hiện kế hoạch số 188/KH – PTM ngày 07/3/2013 của Cơ quan  Tham mưu thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn “ Về việc huấn luyện chiến đấu phòng không năm 2013 và hướng dẫn số 127/HD- BCH ngày 10/3/2013 của Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Bình về công tác huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2013”.
 Đảng uỷ - Giám đốc Công ty than Na Dương đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự Công ty tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ như sau:
   Tổ chức huấn luyện đại đội pháo phòng không 37 mm -1  gồm 40 chiến sỹ với  thời gian huấn luyện: 12 ngày, tại thao trường huấn luyện pháo phòng không Công ty than Na Dương. Nội dung huấn luyện bao gồm: Giáo dục chính trị và pháp luật: Huấn luyện Quân sự chung,  Huấn luyện chuyên ngành pháo phòng không 37 mm – 1. Cập nhật các nội dung mới và Ôn tập, kiểm tra và tổng kết huấn luyện.
Kết quả sau khi tổ chức việc huấn luyện, Quân khu I đã tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện: Đại đội pháo phòng không đạt loại Khá.
  Tiếp đó Công ty cũng đã tổ chức huấn luyện Trung đội Tự vệ bộ binh mới kết nạp năm 2013. Đối tượng năm thứ nhất gồm 21 chiến sỹ với thời gian huấn luyện là 15 ngày tại  thao trường huấn luyện bộ binh Công ty than Na Dương. Nội dung huấn luyện bao gồm Giáo dục chính trị. Huấn luyện quân sự. Cặp nhật các nội dung mới và ôn luyện, kiểm tra  tổng kết.  Kết quả kiểm tra các nội dung huấn huyện: 100% chiến sỹ tự vệ đạt yêu cầu trong đó có 85% đạt loại khá và giỏi, Trung đội huấn luyện đạt loại Khá.
Là một Công ty có truyền thống tổ chức tốt việc huấn luyện quân sự hàng năm theo yêu cầu của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn và Quân khu I, Công ty than Na Dương đã xác định nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phong trào luyện tập quân sự, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc là những nhiệm vụ chính trị quan trọng cần được quan tâm đầy đủ và đúng mức. Vì vậy qua các đợt kiểm tra và thực hành, đại đội pháo phòng không và Trung đôi tự vệ bộ binh của Công ty luôn đạt được thành tích cao, được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn và Quân khu I đánh giá cao, đóng góp vào việc bảo vệ sản xuất và giữ vững an ninh chính trị vùng biên giới phía bắc Tổ quốc.

Một số hình ảnh:
 

Ảnh: Học tập chính trị tại Hội trường

Ảnh:   Hướng dẫn cách sử dụng súng bộ binh tại thao trường

Ảnh: Hướng dẫn sử dụng pháo phòng không 37 mm tại thao trường

Ảnh: Hướng dẫn tập điều lệnh

Ảnh: Hướng dẫn các loại mẫu bia để bắn đạn thật
   
                                                     Tin và ảnh của Bùi Quang Tuynh
                                                          Công ty than Na Dương

 

Số lượt đọc: 3928 - Cập nhật lần cuối: 03:32 | 29/07/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ