Huy động sức mạnh tổng hợp từ phong trào thi đua

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và chủ trương của Đảng, của Nhà nước về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc (VVMI) luôn được duy trì thường xuyên, huy động được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công nhân lao động, là yếu tố quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và là động lực để Tổng công ty phát triển.   
Bám sát mục tiêu sản xuất, kinh doanh, hàng năm Công đoàn Tcty phát động các phong trào thi đua trong toàn Tcty. Cụ thể, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Thi đua tiết kiệm chi phí; Thi đua  cải tiến công tác quản lý, thực hiện nội qui, qui chế của đơn vị; Thi đua đảm bảo AT – VSLĐ; Phong trào xanh- sạch -đẹp; Phong trào Đền ơn đáp nghĩa... Sau khi phát động phong trào thi đua, Công đoàn Tcty chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức phát động thi đua đến từng tổ, đội sản xuất để người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cũng như những phần thưởng kèm theo nếu thực hiện tốt các mục tiêu thi đua. Sau mỗi đợt phát động thi đua, Hội đồng Thi đua từ Tcty đến các đơn vị đều tổ chức sơ, tổng kết và xét khen thưởng, động viên người lao động.
Hoạt động của các phong trào thi đua ở các đơn vị đã nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ rất sôi nổi của đội ngũ CBNV-LĐ, góp phần tạo nên sự phấn khởi, hăng say trong lao động. Hầu hết các phong trào thi đua tại các đơn vị trong toàn Tổng công ty đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như góp phần làm tốt công tác đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Qua các đợt phát động thi đua đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được phát hiện và ứng dụng trong sản xuất kinh doanh. Năm 2012 toàn Tcty đã có 156 sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất đưa vào áp dụng trong sản xuất kinh doanh, với giá trị làm lợi là  20,9  tỷ đồng. Số tiền thưởng cho các sáng kiến là  232 triệu đồng. Hiệu quả các phong trào thi đuađã góp phần không nhỏ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2012, than nguyên khai đạt 108 % kế hoạch; Than sạch đạt 112 % kế hoạch; Than tiêu thụ đạt1.727.000 tấn, bằng111 % kế hoạch; Đất bóc sản xuất đạt 15.322.000 m3 , bằng  109 % kế hoạch; sản xuất và tiêu thụ xi măng đạt 2.088.000 tấn, bằng 104 % kế hoạch.

Đặc biệt, việc phát động thi đua ở VVMI đã lồng ghép với phong trào văn hoá, thể thao được Công đoàn Tcty đến các công đoàn cơ sở tổ chức rộng khắp từ khối văn phòng tới các công trường đã tạo nên không khí làm việc sôi nổi, lành mạnh, vừa nâng cao sức khoẻ, vừa cải thiện đời sống tinh thần của CBNV-LĐ.  
Thông qua phong trào thi đua, hàng năm, Tcty đã chọn được các gương cá nhân điển hình , tập thể tiêu biểu xuất sắc.Năm 2012,Tcty có 01 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng); 01 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (Công ty CP Vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp); 04 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 03 cá nhân.; 17 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương và nhiều phần thưởng của địa phương, bộ ngành cho các cá nhân và tập thể...
    Cùng với việc chăm lo đời sống thu nhập cho người lao động, Công đoàn Tcty rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội tại các địa phương có đơn vị trực thuộc. Hàng năm, Công đoàn đã vận động CB NV-LĐ đóng góp xây dựng các quĩ xóa đói giảm nghèo, bảo trợ trẻ em và người tàn tật, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị bão lũ thiên tai với tinh thần lá lành đùm lá rách và giúp đỡ địa phương xây dựng cơ sở vật chất trường học, trạm xá phục vụ nhân dân địa phương...
 Ở đâu có phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng, thì nơi đó thúc đẩy được sự sáng tạo của CB CNV-LĐ, tạo được năng suất lao động cao, chất lượng và hiệu quả công tác tốt. Thi đua thật sự là nguồn khích lệ, cổ vũ người lao động hăng say làm việc và phát huy tinh thần làm chủ trong công việc. Khi phong trào thi đua và công tác khen thưởng làm tốt thì chắc chắn sẽ có nhiều tập thể và cá nhân tốt,  từ đó tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong tập thể, dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả toàn diện.
                   
Khôi Nguyên
 

Số lượt đọc: 4070 - Cập nhật lần cuối: 09:13 | 23/05/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ