Vinacomin tiếp tục xây dựng và nhân điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác thi đua khen thưởng của Tập đoàn năm 2013. Trên thực tế, từ nhiều năm nay, công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình và nhân điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua đã được các đơn vị trong Tập đoàn quan tâm đúng mức. Đa số các Tổng công ty, Công ty đều duy trì và tăng cường chăm lo việc tôn vinh các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động sản xuất, đặc biệt đối với đội ngũ thợ lò. Việc tổ chức các lễ tôn vinh những người lao động xuất sắc một cách trọng thị từ các đơn vị đến Tập đoàn là việc làm có tính nhân văn sâu sắc, mang đậm nét nghĩa tình thợ mỏ đã động viên, khích lệ những tập thể, cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm, gắn bó với tập thể, đã tốt càng phấn đấu tốt thêm, thúc đẩy và lôi cuốn những tập thể, cá nhân chưa tốt, học tập phấn đấu vươn lên.
Một trong những động lực quan trọng trong công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua chính là công tác khen thưởng. Năm qua, công tác khen thưởng của Tập đoàn đã có những đổi mới tích cực và đem lại hiệu quả thiết thực. Ngoài nguyên tắc khen thưởng đúng đối tượng, đúng mức độ thành tích, kịp thời và đảm bảo chất lượng, Tập đoàn vẫn chú trọng và đặc biệt quan tâm, ưu tiên khen thưởng cho các tập thể nhỏ là các tổ, đội, công trường sản xuất và những người lao động trực tiếp. Đây đã và luôn là nét nổi bật trong công tác khen thưởng của Vinacomin được Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đánh giá cao.
 

                                                   Nguồn Vinacomin

Số lượt đọc: 3802 - Cập nhật lần cuối: 01:57 | 23/05/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ