TIN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC AN TOÀN- VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KỸ THUẬT, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2012. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2013.

Trong các ngày từ 21 đến 22 tháng 01 năm 2013 tại Khách sạn Thái Nguyên, Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc- Vinacomin đã tổ chức các hội nghị : Hội nghị tổng kết công tác an toàn- vệ sinh lao động. Hội nghị tổng kết công tác kỹ thuật và đầu tư xây dựng năm 2012-2013. Về dự Hội nghị có 247 đại biểu của 16 công ty con và đơn vị trực thuộc, lãnh đạo Tổng công ty và các trưởng phòng cùng một số kỹ sư, chuyên viên chính trong bộ máy điều hành cơ quan tổng công ty. Tham dự hội nghị có ông Lê Quang Bình- Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Bùi Trần Đông- Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc- Chủ trì hội nghị. Cùng dự Hội nghị còn có các ông Chánh thanh tra an toàn tỉnh Thái Nguyên. Trưởng ban An toàn Tập đoàn Vinacomin.

Ảnh: Phó Tổng giám đốc Phạm Đức Thiện chủ trì Hội nghị
 

Ảnh: Tổng Giám Đốc Bùi Trần Đông chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe các  báo cáo tổng kết công tác an toàn- vệ sinh lao động, báo cáo tổng kết công tác kỹ thuật Than, báo cáo tổng kết công tác Vật liệu xây dựng, báo cáo tổng kết công tác cơ điện, báo cáo tổng kết công tác Đầu tư xây dựng năm 2012. Nghe phương hướng hoạt động và nhiệm vụ công tác năm 2103. Đây là lần đầu tiên, Tổng công ty tổ chức hội nghị chuyên đề sớm hơn các năm trước. Với tinh thần chỉ đạo “ Công tác an toàn là nhiệm vụ đặc biệt và cấp bách. Công tác kỹ thuật là then chốt phải đi trước một bước. Công tác đầu tư xây dựng là quan trọng phải đạt hiệu quả trong quá trình phục vụ sản xuất, kinh doanh ”.
 Việc thực  hiện mục tiêu thi đua năm 2012 của Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam phát động là “ An toàn- Đổi mới- Tăng trưởng- Hiệu quả”. Tập thể cán bộ công nhân Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đã đoàn kết thi đua lao động sáng tạo, khắc phục vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn so với năm 2011 và cả với nhiều năm trước. Những khó khăn khách quan như khủng hoảng nợ công, suy thoái kinh tế thế giới và khu vực đã tác động không tốt tới nền kinh tế trong nước. Nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm bị mất cân bằng làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ công tác khác trong toàn tổng công ty. Song với truyền thống đoàn kết chủ động và kiên trì khắc phục mọi khó khăn, lại được sự lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện của Tập đoàn Công nghiệp than- khoáng sản Việt Nam, sự quan tâm giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo và nhân dân các địa phương mà tổng công ty đứng chân trên địa bàn. Tổng công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó lần đầu tiên đã đạt được mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 2.000.000 tấn xi măng trong năm 2012. Ghi thêm một mốc son tươi thắm vào sổ vàng lịch sử phát triển của tổng công ty trong chặng đường trên 30 năm xây dựng và liên tục phát triển, xứng danh Đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Với tinh thần nhìn thẳng vào khó khăn, tập trung mọi cố gắng để thực hiện thật tốt nhiệm vụ năm 2013 được cấp trên giao. Hội nghị đã đi sâu phân tích và tìm ra nhưng nguyên nhân và khuyết điểm, những yếu kém trong quá trình điều hành chỉ đạo sản xuất kinh doanh từ tổng công ty đến các công ty con, đơn vị cơ sở, để từ đó có hướng khắc phục và khắc phục bằng được những yếu kém tồn tại. Hội nghị đã nghe 14 bản tham luận của các Công ty con về các chuyên đề. Trong đó chủ yếu là các Công ty sản xuất than và Xi măng.
 Với tinh thần nghiêm túc phân tích và đánh giá công tác theo chuyên đề của năm 2012, hội nghị đã đạt được kết quả tốt gợi mở và tìm ra hướng đi mới cho tổng công ty trong việc điều hành và chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2013, nhằm vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2013.

          Tin và ảnh của Ngọc Minh từ hội nghị
                      

 

Số lượt đọc: 4358 - Cập nhật lần cuối: 02:12 | 30/01/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ