CÔNG TY THAN KHÁNH HÒA NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM 2012 VỚI MỤC TIÊU “AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT”

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là kết thúc năm kế hoạch 2012, đây là thời điểm mà Công ty than Khánh hòa cùng với các đơn vị trong Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc VINACOMIN đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại được giao trong năm 2012, do vậy sẽ không tránh khỏi những áp lực nhất định, kinh nghiệm cho thấy những ngày nước rút này rất dễ để xảy ra những sự vụ trong lao động sản xuất phần do sự vội vã, phần do chủ quan lơ là của con người.
Chúng ta đã từng rất cảnh giác với cái “dớp” trong những ngày cuối năm, tuy nhiên để tránh tình trạng “Cảnh” mà không “Tỉnh” trong công tác AT-VSLĐ vào thời điểm này, Công ty than Khánh hòa đã triển khai một số giải pháp có chiều sâu và chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong những ngày cuối năm với phương châm “An toàn là trên hết”. Ngoài việc đã trang bị kiến thức AT-VSLĐ-PCCN-BVMT cho 100% CB-CNV, có đầy đủ Nội quy, Quy trình, quy phạm, Biện pháp làm việc an toàn…Thời điểm này Công ty cho rằng để người lao động phát huy được hiểu biết và thực hiện đầy đủ những quy định về AT-VSLĐ thì công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện là vô cùng quan trọng có tính quyết định và trên cơ sở nội dung công văn số 516/TTĐHSX-AT ngày 05/11/2012, Công ty than Khánh hòa đã có kế hoạch tổ chức kiểm tra số 4072/KH-KtrAT ngày 13/11/2012 về việc chấp hành các quy định AT-VSLĐ những tháng cuối năm 2012, nội dung kiểm tra cụ thể như: kiểm tra an toàn bãi thả;, đường vận tải;  tầng khai thác; việc chấp hành quy trình kỹ thuật; nội quy lao động;  nội quy an toàn,; việc quản lý chất thải nguy hại và công tác VSCN;  công tác vận hành-sửa chữa và chăm sóc thiết bị; hệ thống mạng trạm điện;  công tác PCCN;  công tác quản lý ghi chép hồ sơ sổ sách;  công tác VS-ATTP các bếp ăn ca;  việc chấp hành quy định an toàn thi công, sửa chữa các công trình XD; đồng thời kiểm tra việc thường trực sẵn sàng tác chiến của lực lượng CCM, lực lượng ƯCSC-TKCN. Các nội dung kiểm tra được tổ chức vào tất cả các ngày trong tuần, thành phần đoàn kiểm tra là các đồng chí trưởng phó các phòng ban chuyên môn liên quan từng nội dung kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra là Quản đốc, chủ tịch công đoàn PX nhằm qua kiểm tra sẽ có những nhận xét đánh giá chính xác, khách quan về những vi phạm hoặc biện pháp khắc phục làm cơ sở giúp các đơn vị tổ chức thực hiện tốt hơn công tác AT-VSLĐ trong sản xuất, ngăn chặn có hiệu quả TNLĐ hoặc sự cố TBCTr. Tóm lại bằng những việc làm và hành động cụ thể những ngày cuối năm 2012 này của Công ty than Khánh hòa đều không nằm ngoài mục tiêu chỉ đạo trong điều hành sản xuất đó là: Nơi nào không an toàn, nơi đó không được bố trí người lao động làm việc, qua đó còn nâng cao tính tự chủ AT trong CNVC-LĐ toàn Công ty, ngoài việc tổ chức kiểm tra, giám sát gắt gao của chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong Công ty cũng đã vào cuộc như Hội CCB Công ty cũng phát động tháng cao điểm thi đua thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ-PCCN-BVMT-tháng 12/2012 do hội CCB phối hợp đảm nhận, Công đoàn Công ty cũng phát động chương trình thi đua tháng 12/2012 với những mục tiêu cụ thể, mức thưởng động viên khá hấp dẫn trong đó phải đạt nội dung có tính nguyên tắc đó là phải đảm bảo an toàn trong SX sau đó mới xét đến năng suất…
    Đến với công trường Khánh hòa những ngày cuối năm chúng ta có thể cảm nhận ngay được không khí thi đua sôi nổi trong LĐSX, tuy nhiên công tác AT-VSLĐ-PCCN-BVMT đang được lãnh đạo Công ty quan tâm hơn hết với phương châm chỉ đạo “An toàn là trên hết” cùng với sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể chúng ta có thể tin tưởng rằng Công ty than Khánh hòa sẽ hoàn thành suất sắc mục tiêu đã đề ra: “An toàn-Đổi mới-Tăng trưởng và phát triển bền vững”

Thái nguyên,ngày 15  tháng 12  năm 2012
Công ty than Khánh hòa


 

Số lượt đọc: 4335 - Cập nhật lần cuối: 08:15 | 27/12/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ