Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Hướng tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2013-2018, ngày 12/10/2012, tại Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp –VVMI, tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2012 -2015.
       Trong nhiệm kỳ qua (2010-2012), mặc dù sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, song bằng sự đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức; tổ chức Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn vận động CBCN-LĐ quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ III đề ra.
Với mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc góp phần vào sự phát triển của Công ty, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong toàn thể CBCN-LĐ. Điển hình như phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Xanh - sạch- đẹp”... Bên cạnh đó, Công đoàn đã cùng với chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách, bảo vệ các quyền lợi chính đáng, chăm lo đời sống của người lao động. Đặc biệt, hoạt động công đoàn và các phong trào CNVC –LĐ đã bám sát mục tiêu phát triển của Công ty: “ An toàn - Phát triển - Hiệu quả”, vì lợi ích của người lao động.

Một số hình ảnh về đại hội công đoàn của Công ty cổ phần VLXD và KDTH - VVMI


 

Đại hội nhất trí cao phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới với mục tiêu: Phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, vận động CBCN-LĐ thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua. Cụ thể: Đảm bảo cung cấp đá vôi cho nhà máy nhiệt điện Na Dương,; cung cấp đá nung vôi xử lý nước thải công ty Than Na Dương và một phần đá xây dựng các loại cho địa bàn khu vực. Tăng cường hoạt động kinh doanh dịch vụ khác, khai thác có hiệu quả Văn phòng giao dịch Đồng Đăng và Thái Nguyên. Đảm bảo việc làm, thu nhập và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ IV (2012-2015) gồm 05 đồng chí là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho toàn thể đoàn viên Công đoàn Công ty.
    Hoài Thương

Số lượt đọc: 4422 - Cập nhật lần cuối: 02:06 | 16/10/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ