Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc – VVMI Một tập thể đoàn kết, sáng tạo và dân chủ

Trong nhiệm kỳ XII (2010 - 2012) vừa qua, tập thể CBNV- LĐ trong toàn Công ty đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, hoạt động công đoàn đã khẳng định được vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn. Các hoạt động của công đoàn luôn bám sát Nghị quyết Đảng ủy của Tổng công ty, Nghị quyết nhiệm kỳ XII và tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty.
Trong đó, Công đoàn thường xuyên tuyên truyền và phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và Quỹ ủng hộ người nghèo, Quỹ mái ấm công đoàn… Trong năm 2010, CBNV-LĐ Công ty đã hoàn thành 4 công trình lớn: Sửa chữa, đại tu máy xúc EKG-5A số 7 cho Công ty mỏ đồng Sin Quyền (Lào Cai), lắp dựng  xưởng bảo dưỡng ô tô cho Công ty Than Hồng Thái, Lắp dựng các dầm cầu trục cho dự án mở rộng Công ty cổ phần Xi măng La Hiên và Nhà cơ điện cho Công ty Tuyển than Cửa Ông. Bước sang năm 2011 - 2012, Công ty đã hoàn thành 4 công trình trọng điểm: Lắp dựng xưởng sửa chữa thiết bị cho Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang; Sửa chữa xe CAT-77D số 355 và HD - 465 số 376 cho Công ty Than Cao Sơn, sửa chữa máy móc, phương tiện cho Công ty Than Na Dương, Công ty Than Cao Sơn. Ngoài ra, Công đoàn đã chủ động tổ chức và tích cực tham gia phong trào "Xanh - sạch - đẹp", đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”. Đặc biệt, năm 2010 và năm 2011 Công ty đã được Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin khen thưởng do hoàn thành mục tiêu an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, hàng năm Công đoàn công ty đã tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, sắp xếp lao động dôi dư, nộp BHXH, BHYT, bảo hộ lao động...
Về hoạt động xã hội từ thiện. Công đoàn luôn chú trọng và nhiệt tình vận động người lao động hưởng ứng, từ năm 2010 đến tháng 7/2012 CBNV - LĐ Công ty đã đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện ở địa phương với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. 
Có thể nói, nhiệm kỳ (2010-2012) của Công đoàn Công ty cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc – VVMI đã hoàn thành tất cả các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đề ra. Tổ chức công đoàn đã thể hiện được là cầu nối giữa người lao động với Đảng uỷ và ban lãnh đạo điều hành Công ty, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Công đoàn đã làm tốt vai trò trung tâm đoàn kết, hoà giải của tập thể người lao động. Trong quá trình thử thách và rèn luyện trong nhiệm kỳ, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp của Công ty đã giành được sự tín nhiệm và ủng hộ của đoàn viên công đoàn, sự giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo Tổng công ty, các đơn vị thành viên và các bạn hàng.
Bước sang nhiệm kỳ XIII (2012-2015), với mục tiêu “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”. Công đoàn Công ty đã đề ra phương hướng mục tiêu hoạt động cụ thể: Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Từ đó xây dựng đội ngũ công nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững chắc, có ý thức tổ chức kỷ luật để làm chủ khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến kỹ thuật, từ đó làm ra các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm sau cao hơn năm trước từ 10-15%, đảm bảo thu nhập bình quân lao động tại Công ty trên 5,2 triệu đồng/người/tháng.
Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích để công tác thi đua thực sự là đòn bẩy có hiệu quả. Phấn đấu hàng năm có 85% CBCNV đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", 70% tổ sản xuất đạt danh hiệu "Tổ lao động tiên tiến", có từ 12 – 15 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" các cấp. Phấn đấu đến năm 2015 có từ 2-3 người được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng "Lao động sáng tạo"; Quyết tâm phấn đấu 100% công đoàn các bộ phận và Công đoàn Công ty giữ vững danh hiệu "Tổ chức công đoàn vững mạnh"; Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, động viên, khuyến khích họ hăng hái, nhiệt tình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trở thành những hạt nhân tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công ty, tích cực chăm lo tới quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, để chính họ cảm thấy yên tâm công tác, thi đua lao động sáng tạo, công hiến nhiều giải pháp kỹ thuật mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty.
Tin chắc rằng, với những mục tiêu và hành động cụ thể, Ban Chấp hành Công đoàn khóa XIII sẽ dẫn dắt các phong trào thành công, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.
DX
 

Số lượt đọc: 4589 - Cập nhật lần cuối: 01:29 | 16/10/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ