THÁNG THI ĐUA ĐẢM BẢO AT–VSLĐ-PCCN TẠI CÔNG TY THAN KHÁNH HÒA

Công tác AT-VSLĐ-PCCN luôn được các đơn vị sản xuất kinh doanh lựa chọn là mục tiêu số 1 trong đó có Công ty than Khánh Hòa. Sự lựa chọn đó thể hiện rõ quyết tâm phòng ngừa, ngăn chặn TNLĐ đối với con người cũng như sự cố thiết bị, công trình trong quá trình LĐSX. Tuy nhiên theo đánh giá tổng  kết từ tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ –PCCN lần thứ 14 năm 2012 và  số thống kê các vụ TNLĐ xảy ra trong toàn Tập đoàn tại sơ kết công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm thì TNLĐ vẫn gia tăng, báo động mức độ nghiêm trọng điều đó 1 lần nữa lại cảnh tỉnh chúng ta trong công tác an toàn không thể 1 phút lơ là !
Bước sang quý III/2012, tình hình sản xuất tại Công ty than Khánh Hòa đang gặp khó khăn vì vậy Công ty đã phải điều hành, tổ chức, sắp xếp sản xuất để phù hợp với điều kiện hiện tại mà trước mắt là cắt giảm thời gian (số ngày công làm việc), như vậy cũng có nghĩa là số ngày công sẽ giảm nhịp độ. Thông thường thì khi nhịp độ sản xuất tăng thì công tác an toàn cũng phải “tăng” theo, thế nhưng khi nhịp độ sản xuất giảm thì công tác an toàn có theo tỉ lệ thuận đó không? Tất nhiên câu trả lời chắc chắn sẽ là không (vì nó đã được lựa chọn là mục tiêu số 1. Để luôn giữ được “sức nóng” của công tác AT-VSLĐ-PCCN trong tình hình sản xuất hiện nay, ngay từ đầu tháng 7/2012 Công đoàn Công ty than Khánh Hòa đã lập kế hoạch hành động tháng thi đua đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN do Công đoàn đảm nhận với chủ đề: “Tháng thi đua đẩy mạnh công tác AT-VSLĐ-PCCN trong hệ thống Công đoàn và CNVC-LĐ”. Mục đích của tháng thi đua đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN là: Công đoàn bộ phận các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tập trung chỉ đạo các tổ sản xuất, tổ Công đoàn, mạng lưới ATVSV đẩy mạnh các hoạt động nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, kĩ thuật đồng thời  không để xảy ra TNLĐ cho người, sự cố thiết bị - công trình, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc tốt sức khỏe người lao động, đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp. Kế hoạch hành động không chỉ được thể hiện bằng những con số như: Đất đá bóc 600 000 m3, than nguyên khai: 48 500 tấn, than tiêu thụ: 51 100 tấn, tổng doanh thu khoảng 70 tỷ đồng mà còn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể đó là: Tập trung rà soát việc trang bị đủ Nội quy, quy trình, biển báo, biển chỉ dẫn, biện pháp làm việc AT…việc quản lý chất thải nguy hại và BVMT, việc củng cố - nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới AT-VSV, việc thực hiện đúng quy định trong ghi chép sổ nhật lệnh, sổ ca lệnh, sổ giao nhận ca. Đặc biệt công tác huấn luyện và kiểm tra giám sát được thực hiện theo đúng nội dung của biện pháp thứ 2 và thứ 4 tại Chỉ thị số:0630/CT-AT ngày 21/3/2005 của Công ty than Nội Địa đã giúp nâng cao ý thức tự chủ AT cho NLĐ, đồng thời đảm bảo rằng: Nơi nào, vị trí nào có đủ điều kiện AT-VSLĐ-PCCN mới đưa thiết bị và con người vào làm việc. Việc tổ chức triển khai thực hiện tháng thi đua đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN được các đơn vị trong Công ty thực hiện khá nghiêm túc. Kết quả nổi bật sau tháng thi đua đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN tháng 7/2012 do Công đoàn đảm nhận là: Không có TNLĐ chết người, không có TNLĐ nặng và sự cố thiết bị, công trình. Đây là kết quả của nhận thức và hành động của CBCNV trong toàn Công ty đối với công tác AT-VSLĐ. Tiêu biểu cho tháng thi đua này là 6 tập thể, 61 cá nhân được Công ty xét, tuyên dương và khen thưởng với tổng số tiền là: 21 500 000 đồng.
Tháng thi đua đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN tháng 7/2012 do Công đoàn đảm nhận đã đem lại một số kết quả như mong muốn, tuy nhiên để duy trì được “sức nóng” của nó trong những tháng cuối năm 2012, Công ty vẫn cần phải tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục cũng như kiểm tra giám sát để CBCNV trong Công ty luôn thường trực trong mình một ý thức tự giác chấp hành các quy định về AT-VSLĐ-PCCN, cũng như nâng cao ý thức tự chủ AT để biết tự bảo vệ mình và bảo vệ đồng đội trong lao động sản xuất.
Khánh hoà cuôí tháng 8/2012

Số lượt đọc: 4567 - Cập nhật lần cuối: 02:14 | 04/09/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ