CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP – VVMI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC AN TOÀN- VỆ SINH LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

 Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp-VVMI vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác an toàn – vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 với sự tham gia của toàn thể cán bộ công nhân trong công ty.

                       Ảnh: Ông Nguyễn Mạnh Danh- Giám đốc công ty chủ trì hội nghị

Thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2012 trong hoàn cảnh Công ty mở rộng tuyến khai thác lên các mức cao tầng trên với địa hình đá vôi tai mèo phức tạp, nhiều hang hốc các tơ, lớp phủ dầy, xen kẹp nhiều đất làm tăng khối lượng làm đường, phát cây dọn tuyến và ảnh hưởng rất lớn đến công tác khoan nổ, xúc chuyển tải cũng như chất lượng sản phẩm. Song với tinh thần chủ động tận dụng những thuận lợi như đã di dời trạm nghiền 120 tấn/giờ vào trong khai trường làm giảm cung độ vận chuyển, công tác chuyển giao xe, máy cho từng bộ phận quản lý đã được thực hiện tốt nên các thiết bị xe, máy được kiểm tra sửa chữa những hư hỏng kịp thời góp phần tiết kiệm được nguyên, nhiên vật liệu giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh. Tập thể cán bộ công nhân lao động trong công ty với kinh nghiệm đã có trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh đã tập trung mọi cố gắng chủ động khắc phục mọi khó khăn đã thực hiện tốt vượt mức kế hoạch  6 tháng đầu năm, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra, tiền lương, thu nhập và đời sống người lao động tiếp tục được cải thiện và nâng cao.
Tiếp tục duy trì nền nếp từ những năm trước, trong 6 tháng đầu năm 2012 công tác an toàn – vệ sinh lao động đã được lãnh đạo công ty và cấp trên đặc biệt quan  tâm, chỉ đạo sâu sát, mọi cán bộ công nhân được tuyên truyền, huấn luyện đầy đủ đã quan tâm đúng mức, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi lúc mọi nơi. Việc kiểm tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên và đột xuất. Với những cố gắng, biện pháp đồng bộ như trên trong 6 tháng đầu năm 2012 trong công ty đã không xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị nào. Đây là thành công phản ánh nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.
Xác định rõ nhiệm vụ khai thác đá, vật liệu xây dựng là một công việc khó khăn, tiền ẩn nhiều nguy hiểm và rủi ro cao, ông Nguyễn Mạnh Danh- Giám đốc công ty đã chỉ đạo mọi cán bộ công nhân viên trong công ty không được chủ quan, lơ là mà cần phải luôn xem an toàn là mục tiêu số 1, tự giác chấp hành thật nghiêm túc các quy định về an toàn – vệ sinh lao động.
Phát huy kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm về những thiếu sót còn tồn tại cần khắc phục với phương hướng đặt công tác an toàn lên hàng đầu, lấy phòng ngừa là chính Hội nghị đã đề ra nghị quyết, yêu cầu cán bộ công nhân trong công ty nỗ lực nhiều hơn nữa thực hiện thật tốt nhiệm vụ công tác an toàn – vệ sinh lao động 6 tháng cuối năm 2012 là không để xẩy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và sự cố loại 1 và 2.
                    Bài và ảnh của  Tạ Văn Long- Công ty CPVLXD&KDTH

 

Số lượt đọc: 4499 - Cập nhật lần cuối: 09:55 | 19/07/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ